naar inhoud

Beleidskader kleine windmolens

Het beleidskader voor kleine windmolens bevat de afwegingen die het stadsbestuur maakt bij het beoordelen van omgevingsvergunningsaanvragen voor het plaatsen van kleine windturbines. Iedere aanvraag moet aan deze voorwaarden voldoen. Het stadsbestuur maakte dit beleidskader op in samenspraak met de provincie West-Vlaanderen.

 

Lees alle voorwaarden in het document onder 'downloads' op deze pagina.