naar inhoud

Fairtrade - Na de titel: de vijf sterren

Vijf sterren

Na de titel: de vijf sterren

Is mijn FairTradeGemeente er klaar voor?

Een gemeente die de titel FairTradeGemeente behaald heeft, komt in aanmerking om een ‘5 sterren-FairTradeGemeente’ te worden. De overkoepelende doelstelling van dit sterrensysteem is het engageren van de bevolking voor Fair Trade.

Wat is de doelstelling?

Meer specifiek willen we dat 25% van de burgers in jouw FairTradeGemeente bewust kiest voor Fair Trade.  Wat betekent dat,‘bewust kiezen voor Fair Trade’? Dat betekent dat iemand ...

- Weet wat Fair Trade inhoudt, en

- Deze producten minstens 4 keer per jaar aankoopt/verbruikt.

Ster 1: FairTradeAmbassadeurs

Bij deze eerste ster moedigen we trekkersgroepen aan om zich te laten omringen door mensen die Fair Trade een warm hart toedragen. Ambassadeurs zijn mensen waar je als trekkersgroepen beroep op (kan) doen bij het uitvoeren van de taak om Fair Trade op de kaart te zetten in de gemeente. Het zijn interessante figuren, spilfiguren, die een ambassadeursrol vervullen voor Fair Trade en/of lokale duurzame voeding.

Ster 2: FairTradeFans

Onder deze ster verstaan we alle activiteiten die door een trekkersgroep en/of ambassadeurs georganiseerd worden met de bedoeling burgers te bereiken, en hen tot echte FairTradeFans te maken! De ambitie per gemeente is om 25% van de burgers tot fan uit te roepen.

 Ster 3: FairTradeCommunicatie

Deze ster omvat alle mogelijkheden die een trekkersgroep kan ondernemen om hun streven naar het engageren van zoveel mogelijk FairTradeFans kenbaar te maken. Ook de communicatie over het aantal fans/ambassadeurs en de sterrenstatus valt hieronder.

Ster 4: FairTradeStraat

Deze ster vormt de meest concrete van alle vijf de sterren. Bij deze ster vragen we een trekkersgroep om een grote groep mensen in één keer te engageren, via de uitdaging een ‘FairTradestraat’ uit te roepen. Men engageert dus eigenlijk zoveel mogelijk mensen van één straat om zich tot FairTradeFans uit te roepen en zo samen een FairTradeStraat te worden. Vanuit FairTradeGemeente worden communicatiedragers aangemaakt

 Ster 5: FairTradeBestuur

Deze laatste ster is een belangrijke verdieping van het initiële criterium 1 van de bestaande campagne. Deze ster gaat verder dan het aanbieden van fairtradeproducten op de gemeente, maar behelst vooral het beleidsmatig blijven inzetten op Fair Trade.