naar inhoud

Beleidsplan Diksmuide Noord Zuid

Operationele doelstelling 2.4 - Voortrekkersrol in duurzaam beleid

Duurzaamheid vormt één van de rode draden in ons beleidsverhaal. Het is een begrip waaraan elke beslissing wordt getoetst. Wij willen het voorbeeld tonen door te kiezen voor duurzame energievormen en door onze eigen gebouwen door te lichten op vlak van energie- en waterverbruik en aan de hand van de resultaten de nodige maatregelen tot verbeteringen te nemen.

Des te meer wensen we ook sensibiliserend op te treden naar onze eigen medewerkers, inwoners, handelaars en bedrijven en bezoekers. We werken samen met andere actoren rond ontwikkeling in het Zuiden en bieden steun via structurele hulp en noodhulp.

Actieplan 2.4.1 - uitbouwen van een volwaardige Noord-zuiddienst

Heel wat organisaties, diensten en individuen zetten ínitíatieven op ín het kader van ontwikkelingssamenwerking. Zij zijn noodzakelijke partners in het verbreden van het draagvlak voor Noord-Zuidbeleid. De Noord-Zuiddienst brengt deze individuen en groepen samen, bundelt de krachten en zorgt voor de coördinatie en ondersteuning aan de vele initiatieven.

Actieplan 2.4.2 - samenwerken rond ontwikkeling in het Zuiden

Vierdepijlerprojecten (particuliere initiatieven of kleinschalige projecten) moeten kunnen rekenen op een ondersteuning vanuit het Noord-Zuidbeleid. We verlenen medewerking aan 11.11.11 als een gemeenschappelijke campagne van de Noord-Zuidbeweging (bijvoorbeeld financiële bijdrage). Daarnaast is er budget en een visie nodig rond het ondersteunen van noodhulp.

Actieplan 2.4.3 - betrokkenheid creëren bij de Diksmuidse bevoling, de jeugd en eigen medewerkers bij de Noord-Zuidwerking en Fair-trade-acties

Door het integreren van de Noord-Zuidvisie in andere beleidsdomeinen (zoals milieu, cultuur, onderwijs, jeugd...) creëren we een grotere betrokkenheid. Een sterke aanwezigheid verhoogt de kansen op interesse bij inwoners, scholen en verenigingen. Voor elke doelgroep wordt een methodiek uitgewerkt. Voorbeelden zijn: filmfestival voor middelbare scholen i.s.m. Filmclub, bibliotheek en dienst cultuur betrekken bij acties zoals fairtrade, tentoonstellingen, ...