naar inhoud

Stedelijke toelage voor ontwikkelingssamenwerking

Het Stadsbestuur ondersteunt ontwikkelingssamenwerking

Noordsubsidie

Voor diverse projectwerkingen, activiteiten in de stad, door noord-zuidverenigingen, door andere organisaties (scholen, sociaal-culturele verenigingen, jeugdverenigingen of andere feitelijke verenigingen,…) of individuen.  

- Projectsubsidie voor activiteiten met een educatief en/of sensibiliserend karakter:

Via deze subsidie wil het stadsbestuur verenigingen, scholen, organisaties en inwoners ondersteunen die educatieve en sensibiliserende activiteiten organiseren rond noord-zuidthema’s in Diksmuide. De nadruk van de activiteit ligt hierbij duidelijk op het informeren en sensibiliseren met een zo laag mogelijke deelnameprijs.

 - Projectsubsidie voor activiteiten die een financieel karakter hebben ( met de bedoeling om opbrengsten te verzamelen die ten goede komen van een project in het zuiden of in het kader van erkende noodhulp):

Via deze subsidie wil het stadsbestuur verenigingen, organisaties en inwoners ondersteunen die activiteiten organiseren met als doelstelling geld op te brengen voor de realisatie van een project in het zuiden of als ondersteuning in het kader van noodhulp.

Zuidsubsidie

Hiermee subsidieert het stadsbestuur projecten die plaatsvinden in een ontwikkelingsland. Er kan maximaal 500 euro toegekend worden voor een zuidsubsidie. Via deze subsidie wil het stadsbestuur projecten ondersteunen die structurele hulp verlenen.

De projecten worden gedragen door mensen uit onze gemeente of die hun roots hebben in onze gemeente; mensen die zich voor het project en de problematiek er rond inzetten.

E-loket

  • Aanvraag toelage ontwikkelingssamenwerking

    Formulier