naar inhoud

Sticker geen reclame

Een massa reclamedrukwerk kan vervelend en ongewenst zijn. Om dit te voorkomen kun je een 'sticker geen reclame' van de stad op je brievenbus kleven om duidelijk te maken wat je wel en niet wenst. Zo'n sticker is helemaal gratis. Haal je sticker af in het stadhuis of administratief centrum. 

Geadresseerde reclame tegengaan

Vaak ontvang je geadresseerde reclame en stel je je de vraag hoe het bedrijf aan je gegevens komt. Deze vorm van reclameverspreiding kun je tegengegaan door je naam en adres te laten opnemen op de Robinsonlijst (Belgisch Direct Marketing Verbond, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel). Marketingbedrijven die aangesloten zijn bij het Marketing Verbond sturen geen reclameboodschappen meer naar alle geregistreerden.

Hoe aanvragen

Haal je sticker gratis af bij het onthaal van het administratief centrum of het stadhuis. 

Openingsuren & contact

Milieu en duurzaamheid

Tel.
051 79 31 40
e-mail
milieu@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur