naar inhoud

Cultuurraad zoekt medewerkers


Voor stuurgroep en focusgroepen is de cultuurraad nog steeds op zoek naar medewerkers.

De stuurgroep coördineert de werking van de cultuurraad en organiseert een aantal inspraakacties en publieksactiviteiten, zoals de Prijs voor Cultuurverdienste en de viering van 50 jaar cultuurraad.

De focusgroepen diepen thema’s uit

  • Focusgroep cultuurprijs: spitst zich toe op de organisatie van de tweejaarlijkse Prijs voor Cultuurverdienste. De tweede editie vindt plaats in 2017, ter gelegenheid van 50 jaar cultuurraad.
  • Focusgroep zelf organiseren: om iets te kunnen organiseren hebben verenigingen en gelegenheidsinitiatiefnemers vaak ondersteuning nodig van het stadsbestuur. Zo dienen er zalen te zijn, uitleenmateriaal, financiële duwtjes in de rug, mogelijkheden om promotie te maken ... Om deze ondersteuningsvormen in goede banen te leiden, treedt het stadsbestuur graag in dialoog met de inwoners en gebruikers. (vergadering 21 maart, zie ook hoger)
  • Focusgroep erfgoed en toerisme: erfgoed en toerisme zijn zeer belangrijk voor onze stad. Er zijn veel raakvlakken met cultuur. Deze focusgroep houdt zich bezig met concrete projecten als www.diksmuideverbeeldt.be en het kiezen van namen voor nieuwe straten en verkavelingen.
  • Focusgroep (amateur)kunsten: Diksmuide barst van het lokaal talent. Er zijn talrijke koren, fanfares, toneelkringen, schilders, beeldhouwers … Hoe we deze creatievelingen het best kunnen ondersteunen, bespreken we in deze focusgroep. Concreet project: Week van de Amateurkunsten en lokale helden 2017 (www.wak.be, www.lokalehelden.be)

Voor wie

Iedereen die zijn vrije tijd zinvol wil invullen en die interesse heeft voor het sociaal-culturele leven in onze stad.

Hoe aanvragen

Interesse? Meld je dan snel aan bij de voorzitter didier.vercooren@hotmail.com - 0497 19 22 69

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

Tel.
051 79 32 50
e-mail
info@cckruispunt.be