naar inhoud

Budget OCMW 2016

dorpsrestaurant

Het budget is de concretisering van het meerjarenplan dat voor elk boekjaar wordt opgemaakt.

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.

De beleidsnota bevat o.a. de doelstellingennota, het doelstellingenbudget en de financiële toestand. De belangrijkste onderdelen van de financiële nota zijn het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

Tijdens het lopende werkjaar kan het budget aangepast worden d.m.v. een budgetwijziging, een interne kredietaanpassing of een aanpassing van ramingen.

Het budget voor 2016 werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 23 november 2015.