naar inhoud

Jaarrekening OCMW 2014

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde op 30 juni 2015 de jaarrekening 2014 goed. Dit is de eerste jaarrekening die kadert in de uitvoering van beleidsplan 2014-2019. In deze jaarrekening wordt er over het gevoerde beleid gerapporteerd en geëvalueerd.

We geven vooreerst enkele kerncijfers mee:

  • Budgettair resultaat 2014: 1.476.266,- euro;
  • Resultaat op kasbasis 2014: 3.633.928,- euro;
  • Autofinancieringsmarge 2014: 1.242.110,- euro;
  • Overschot op de staat van de opbrengsten en kosten 2014: 429.330,- euro.

Bekijk ook

In bijgaande document geven we je alle cijfers (zie pdf in de rechterkolom op deze webpagina).