naar inhoud

Fuiven: subsidie preventieve acties

Het stadsbestuur stimuleert een positief uitgaansklimaat in Diksmuide. Fuiforganisatoren die preventieve acties uitvoeren rond alcohol en drugs, kunnen daar een toelage van 300 euro voor krijgen.

Voorwaarden

De organisator voldoet aan de algemene bepalingen van het reglement op fuiven en evenementen van Diksmuide (te downloaden in de rechterkolom) en aan onderstaande voorwaarden (zie hoofdstuk 22 in het reglement):

De goedkoopste consumptie op het evenement mag geen alcohol bevatten.

De drankkaarten mogen maximaal 10 consumpties bevatten en de aanwezigen moeten steeds de mogelijkheid hebben om slechts 1 consumptie aan te kopen.

Indien je een ‘happy hour’ organiseert, moet er een alternatief zijn voor personen die geen alcohol wensen te consumeren.

Je gebruikt het sensibiliseringspakket aangeboden door de stad.

Hoe aanvragen

Stuur als organisator het aanvraagformulier (te downloaden in de rechterkolom) uiterlijk 60 dagen vóór het evenement naar het secretariaat van het DrugsOverlegPlatform, Koning Albertstraat 24, 8600 Diksmuide.
Je kan ook het digitale formulier onderaan deze pagina gebruiken.

E-loket

  • Aanvraag tot subsidie voor alcohol- en drugspreventie tijdens een fuif/evenement

    Formulier