naar inhoud

Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 spreken we niet langer van een bouw- of milieuvergunning. Ze werden gebundeld in één omgevingsvergunning met één procedure en één beslissing. Dit betekent een vereenvoudiging van de procedure. Administratief gezien bestaan de twee luiken bouwen en milieu nog steeds. Wil je een tuinhuis plaatsen, huis bouwen, ... dan vind je alle informatie over bouwen op deze pagina. Spitst jouw aanvraag zich toe op milieu? Dan vind je alle info op deze pagina. Heeft je dossier zowel een bouw- als een milieuluik? Dien dan één gemengde aanvraag in.

Je kunt op www.omgevingsloket.be terecht voor volgende aanvragen:

Via het omgevingsloket loodst een wizard je door de aanvraagprocedure. Dit gaat van het invullen van persoonlijke gegevens tot het uploaden van foto’s en de plannen. Elke particuliere aanvrager kan ook begeleiding krijgen bij het invullen door de dienst ruimtelijke ordening. Maak hiervoor een afspraak. 

Voorwaarden voor omgevingsvergunningsaanvraag

Je aanvraag moet voldoen aan een aantal technische normen, waaronder naamgeving en bestandsformaat. Een overzicht van deze normen vind je op het omgevingsloket

Wie kan het dossier raadplegen?

De gegevens worden opgenomen in het omgevingsloket. De betrokkene, zijn architect, de gemeente, de provincie, de adviserende instanties en het departement ruimtelijke ordening kunnen het dossier raadplegen.

 

Verdere verloop voor de aanvrager

De status van het dossier kan je steeds online opvolgen door in te loggen met een elektronische identiteitskaart of een federale id-token. De betrokkene ontvangt via e-mail een melding van de uiteindelijke beslissing, deze kun je raadplegen op het omgevingsloket. Ook andere instanties zoals het kadaster, Ruimte Vlaanderen en de adviserende besturen krijgen deze melding.  

Afhankelijk van de aanvraag verplicht digitaal of mogelijk op papier

Ben je een professional, architect of landmeter, dan ben je verplicht om de omgevingsvergunningsaanvraag digitaal in te dienen via het omgevingsloket.

Als je een nieuw gebouw wenst op te richten, heb je altijd een architect nodig om de aanvraag samen te stellen. Sommige werken of wijzigingen aan een bestaand gebouw wijzigen de stabiliteit van het gebouw. Ook dan ben je verplicht om samen te werken met een architect.

Voor sommige werken is geen architect nodig om de aanvraag samen te stellen. Welke dat zijn, vindt u op volgende lijst.

Als een landmeter de omgevingsvergunningsaanvraag samenstelt voor het verkavelen van een stuk grond of  voor het bijstellen van een verkaveling, is het ook verplicht om het dossier digitaal in te dienen.

Ook aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen zonder medewerking van architect mogen digitaal worden ingediend, maar dat is niet verplicht. Wij geven de voorkeur aan het digitaal indienen, want de verdere afhandeling van je dossier verloopt ook digitaal.  

Hoe aanvragen

Vind je het moeilijk om je aanvraag (zonder medewerking van architect) in te dienen via het omgevingsloket? Maak dan een afspraak met de dienst ruimtelijke ordening. Dan dienen we jouw digitale aanvraag samen in. 

Wat meebrengen

 • e-ID
 • minstens 3 kleurenfoto's
 • inplantingsplan/situeringsplan

Afhankelijk van je aanvraag worden nog één of meer van volgende documenten bijgevoegd:

 • tekeningen:
  • Grondplan van de bestaande toestand
  • Grondplan van de nieuwe toestand
  • Snede van de bestaande toestand
  • Snede van de nieuwe toestand
  • Geveltekening van de bestaande toestand
  • Geveltekening van de nieuwe toestand
  • Terreinprofiel
  • Constructieve tekeningen
  • Tekeningen specifiek voor de brandweer
 • Beschrijvende nota
 • Legende
 • Archeologienota
 • Gegevens over beschermd onroerend erfgoed
 • Mer-screeningsnota
 • Aanstiplijst hemelwater