naar inhoud

Vissterfte melden

Met de (voorzichtige) verbetering van de kwaliteit van onze waterlopen herstelt ook het visbestand zich geleidelijk. Maar vissen hebben het niet altijd even gemakkelijk. Vissterfte kan ontstaan door zuurstoftekort of door hevige regen- en onweersbuien, maar kan ook wijzen op een illegale lozing of ziekte. Een snelle melding is cruciaal om op tijd te kunnen ingrijpen.

Hoe herken je een ernstige vissterfte?

  • Natuurlijke sterfte: zie je lokaal slechts één of enkele dode vis(sen) in de waterloop?
    Dan gaat het waarschijnlijk over natuurlijke sterfte en is er geen melding nodig. Blijf waakzaam!
  • Naar lucht happende vissen: indicatie van zuurstoftekort. Meld dit zo snel mogelijk bij de brandweer. Zij kunnen hun beluchters inzetten om het zuurstofgehalte in het water terug op peil te krijgen en zo erger te vermijden.
  • Meerdere dode vissen over langere afstand? Een vissterfte over langere afstand wijst op een acuut probleem. Meld dit onmiddellijk bij de brandweer zodat zij snel kunnen handelen.