naar inhoud

Modder op de Weg

landbouw

Tijdens de herfst is het weer oogsttijd. Dat betekent een periode van verhoogde verkeersonveiligheid op wegen rond boerderijen en velden.

Tijdens het vervoer van de oogst is het onvermijdelijk dat aarde, suikerbieten, maïs, aardappelen … op de weg vallen. Het af- en aanrijden met voertuigen van de velden laat ook moddersporen op de weg achter.

Belangrijk voor de boer, loonwerker, transporteur

Als er slipgevaar is, moet je het verkeer hierop attent maken met de nodige signalisatie te plaatsen. Bij de magazijndienst van de stad kun je signalisatieborden lenen (gratis) of aankopen (18 euro). De aanvraag moet minimum drie dagen vooraf gebeuren.

Belangrijk voor de andere weggebruikers

Breng begrip op voor de landbouwers die hun oogst binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat dit met zich meebrengt en met eventueel besmeurde wegen. Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind, pas je rijstijl en snelheid aan.

MEER INFO

Dienst magazijn

Heernisse 6

051 79 31 50

magazijn@diksmuide.be