naar inhoud

Wettelijk samenwonen

Je woont wettelijk samen als je een verklaring van wettelijk samenwonen hebt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten en op vlak van erfrecht.

Je kunt wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder, een kind of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Voorwaarden

Je kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • 18 jaar bent
 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders
 • op hetzelfde adres ingeschreven staat

Hoe aanvragen

 1. Je komt samen met je partner of huisgenoot naar de dienst burgerzaken om de verklaring van wettelijke samenwoonst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand af te leggen.
 2. Je krijgt een ontvangstbewijs.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst burgerzaken (kostprijs kosten deurwaarder ongeveer 200 euro)
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

 • de identiteitskaarten

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België?
Je brengt zelf volgende documenten mee (maximum 1 jaar oud):

 • een uittreksel uit je geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent

E-loket

 • Wettelijk samenwonen - attest

  Formulier
 • Wettelijk samenwonen - attest meteen in je mailbox

  eID