naar inhoud

Wettelijk samenwonen

Je woont wettelijk samen als je een verklaring van wettelijk samenwonen hebt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten en op vlak van erfrecht.

Je kunt wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder, een kind of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Voorwaarden

Je kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • 18 jaar bent
 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders
 • op hetzelfde adres ingeschreven staat

 

Hoe aanvragen

 1. Je komt samen met je partner of huisgenoot naar de dienst burgerzaken om de verklaring van wettelijke samenwoonst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand af te leggen. Je kunt zelf een verklaring van wettelijk samenwonen opstellen of je kunt gebruikmaken van een modelformulier. 
 2. Je krijgt een ontvangstbewijs.
 3. De verklaring moet volgende gegevens bevatten:
 • datum van de verklaring
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijengemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen vooraf de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt, hebben gelezen.
 • verwijzing naar het eventuele “samenlevingscontract” dat vooraf door een notaris opgesteld is.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst burgerzaken (kostprijs kosten deurwaarder ongeveer 200 euro)
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België?
Je brengt zelf volgende documenten mee (maximum 2 maanden oud):

 • een uittreksel uit je geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent

E-loket

 • Wettelijk samenwonen - attest

  Formulier
 • Wettelijk samenwonen - attest meteen in je mailbox

  eID

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur