naar inhoud

Huwelijk - trouwen - aangifte

Trouwen

Als je wilt trouwen, moet je dit aangeven in een gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Beide aanstaande echtgenoten moeten de aangifte samen komen doen. Dit kan ten vroegste zes maanden en ten laatste veertien dagen voor de huwelijksdatum.

Officieus kan je al veel vroeger je huwelijksdatum en uur doorgeven. Hiervoor volstaat het dat één van de aanstaande echtgenoten telefonisch of per mail contact opneemt. Trouw je in Diksmuide? Dan vindt dit plaats in de trouwzaal van het stadhuis.

Trouwen kan in de week tijdens de openingsuren en op zaterdag tot 14u30.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan je de nationaliteit hebt. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe aanvragen

Je komt minstens 45 dagen voor het geplande huwelijk langs bij dienst burgerzaken of maakt een afspraak.

Getuigen zijn niet verplicht bij een huwelijk. Om ceremoniële redenen kan je wel maximaal vier getuigen aanstellen.

Huwelijkspartners die geen Belgische nationaliteit bezitten, die niet in België wonen of die er niet geboren zijn, moeten bijkomende formaliteiten vervullen. Deze procedure neemt meer tijd in beslag. Het is belangrijk en noodzakelijk de stad hierover tijdig in te lichten.

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Kostprijs

Volgende prijzen gelden vanaf 01/01/2024:

 • € 64,70: tijdens de week - tijdens de openingsuren.
 • € 123,40: op zaterdagvoormiddag.
 • € 205,70: op zaterdagnamiddag.
 • € 205,70: op collectieve sluitingsdagen.
 • Huwelijksboekje: € 64,70

Afhandeling

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in het echt.

Hiervan wordt een huwelijksakte opgemaakt. Deze akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

De gehuwden kunnen kiezen of ze een trouwboekje wensen, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Reglement

Er mag geen rijst of andere zaken gegooid worden.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart van de partners.

Personen van een andere nationaliteit moeten volgende stukken voorleggen:

 • letterlijk afschrift van de geboorteakte
 • bewijs van identiteit
 • bewijs van woonst
 • bewijs van ongehuwde staat
 • nationaliteitsbewijs
 • wetscertificaat

Deze documenten moeten in het Nederlands vertaald zijn door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België en voorzien zijn van de nodige legalisatie.

Meer info

 • Na het huwelijk moeten woonstveranderingen geregeld worden via de dienst bevolking van de nieuwe woonplaats.
 • Een briefje voor de werkgever om de reden van het werkverlet aan te tonen, kun je verkrijgen bij de dienst burgerzaken. Voor de naaste familieleden geef je de naam, voornaam en de graad van verwantschap door.
 • Het overhandigen van de ringen kan tijdens de huwelijksplechtigheid gebeuren.
 • Je krijgt enkele uittreksels uit de huwelijksakte voor sociale doeleinden.

E-loket

 • Huwen - trouwen - aanvraag

  Formulier
 • Huwelijksakte van een andere persoon - aanvraag

  Formulier

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur