naar inhoud

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2014

De gemeenteraad keurde op 22 juni 2015 de jaarrekening 2014 goed. Dit is de eerste jaarrekening die kadert in de uitvoering van beleidsplan 2014-2019. In deze jaarrekening wordt er over het gevoerde beleid gerapporteerd en geëvalueerd.

We geven vooreerst enkele kerncijfers mee:

  • exploitatie-uitgaven: 19,2 miljoen euro (exclusief de aflossingen van leningen);
  • exploitatie-ontvangsten: 23 miljoen euro;
  • investeringsuitgaven: 7,9 miljoen euro;
  • ontvangen investeringssubsidies of desinvesteringen: 3,9 miljoen euro;
  • gecumuleerd budgettair resultaat: 4,4 miljoen euro;
  • autofinancieringsmarge: 2,5 miljoen euro;
  • openstaande schuld eind 2014: 15,8 miljoen euro.

Bekijk ook

In de bijgaande documenten geven we je alle cijfers en een presentatie (zie pdf’s in de rechterkolom op deze webpagina).