naar inhoud

Zomer - Hittegolf

Een ‘hittegolf’ betekent dat aan twee meteorologische voorwaarden tegelijk wordt voldaan:

1) een periode van minstens drie opeenvolgende dagen met een gemiddelde minimum temperatuur (over de drie dagen) die hoger ligt dan 18° in Ukkel;
2) én een gemiddelde maximumtemperatuur van 30° in Ukkel.

Ozonvoorwaarden

Aan de ‘ozonvoorwaarden’ is voldaan als de vorige dag op minstens één ozonmeetplaats een uurgemiddelde ozonconcentratie gemeten is hoger dan 240 microgram/m3 (de EU-alarmdrempel) en, tijdens de huidige dag, een uurgemiddelde ozonconcentratie voorspeld is die hoger is dan 180 microgram/m3 (de EU-informatiedrempel).

Risicogroepen

De voornaamste risicogroepen onder de bevolking die vatbaar zijn voor de nadelige gevolgen van een hittegolf, zijn:

 • heel jonge kinderen, inzonderheid baby’s;
 • bejaarden;
 • mensen met aandoeningen aan het hart of het centrale zenuwstelsel (Parkinson, Alzheimer, dementie);
 • mensen met acute deshydratatie.

Ook personen die leven in overbevolkte en slecht geïsoleerde gebouwen (vaak de bovenverdiepingen van flatgebouwen) lopen meer risico.

Maatregelen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft in het raam van haar Hitte- en ozonplan een reeks maatregelen klaar die variëren naargelang de fasen van het plan, zijnde:

 • de waakzaamheidsfase die loopt vanaf 15 mei t.e.m. 30 september;
 • de waarschuwingsfase die in een 1ste niveau wordt bereikt zodra gedurende twee opeenvolgende dagen aan de bovenvermelde meteorologische voorwaarden is voldaan of in een 2de fase zodra aan de criteria van de hittegolf of aan die van de ozonconcentratie is voldaan;
 • de alarmfase die wordt bereikt zodra de criteria van de hittegolf én de ozonconcentratie zijn bereikt (hierbij stelt het gemeentebestuur afgekoelde ruimten ter beschikking van risicopersonen).

Om voorbereid te zijn op het moment dat zich een hittegolf zou voordoen, heeft uw gemeentebestuur al volgende preventieve maatregelen genomen:

 • een opvanglokaal aangeduid dat de nodige koelte biedt (ldc Ten Patershove, zaal Gerlakis);
 • een transportplan opgesteld voor vervoer risicopersonen;
 • de nodige contacten gelegd met de diverse drinkwatermaatschappijen.

Indien de hittegolf als effect zou hebben dat het waterverbruik naar hoge pieken wordt gevoerd en tot waterschaarste zou leiden, kan het gemeentebestuur de civiele bescherming om tussenkomst vragen om drinkwater te leveren en kan via een politiereglement het waterverbruik worden beperkt.

Alert- en hittesymptomen

Het is belangrijk om de alertsymptomen (kortademigheid of abnormaal ademen, oogirritatie, hoofdpijn, keelpijn) zo snel mogelijk te herkennen om blootstelling te verminderen.

De voornaamste hittesymptomen zijn: zonneslag, hittekrampen, hitte-uitputting en hitteslag.

Hoe hittesymptomen voorkomen ?

 • drink meer dan gewoonlijk (min. 1,5 liter mineraalwater per dag buiten de maaltijden);
 • vermijd alcoholische dranken, koffie, suikerhoudende dranken …;
 • blijf zoveel als mogelijk binnen gedurende de heetste perioden van de dag (de ozonconcentratie is binnenshuis tot de helft lager dan in open lucht);
 • en dit bij voorkeur in een afgekoelde ruimte bij u thuis of in een publieke plaats;
 • sluit vensters en gordijnen van de gevels blootgesteld aan de zon zolang de buitentemperatuur hoger is dan de binnentemperatuur en open ze slechts wanneer de grootste hitte voorbij is (’s avonds en ’s nachts);
 • moet u toch buiten zijn/werken, probeer dan zoveel mogelijk de heetste periodes te vermijden; begin vroeger te werken, stop gedurende de middag en begin terug in de late namiddag;
 • beperk fysieke inspanningen zoveel als mogelijk (bv. sportactiviteiten); en indien toch noodzakelijk, rust dan geregeld en neem voldoende hoeveelheden drank;
 • pas uw kleding aan: draag lichte kleding (katoen), helder van kleur. Een hoed kan nuttig zijn;
 • regelmatig afkoelen (douche, bad, zwembad ….);
 • bescherm uw huid tegen zonnebrand: gebruik zonnecrème met een hoge beschermingsfactor;
 • indien u bepaalde geneesmiddelen neemt, informeer bij uw behandelende geneesheer/apotheker of zij al dan niet een negatief effect kunnen hebben op uw gezondheid gedurende een hitteperiode en of de dosis eventueel aangepast moet worden;
 • informeer ook steeds andere personen over de eventuele medicatie die u neemt.

Nuttige websites

 • www.health.fgov.be (website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
 • www.irceline.be (website van de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu).
 • www.meteo.be (website van het Koninklijk Meteorologisch Instituut).

FOD Volksgezondheid

U kunt steeds terecht op het call-center FOD Volksgezondheid (tussen 8 en 17 uur): 02 524 97 97.