naar inhoud

Prijs voor cultuurverdienste 2019

Om het culturele leven in onze stad aan te moedigen, reikt de cultuurraad een tweejaarlijkse ‘Prijs voor cultuurverdienste’ uit. De prijs van de eerste editie ging in 2015 naar Jozef Dumoulin. De Diksmuidse Filmclub ging vorig jaar met de prijs aan de haal.

We kennen de prijs toe aan een persoon, vereniging, groep of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in Diksmuide. Elke kandidaat kan zichzelf nomineren of zich laten nomineren door derden.

De prijs bedraagt 300 euro en de officiële bekendmaking vindt plaats op 12 oktober, in het feestweekend ter gelegenheid van de opening van het nieuwe OC van Woumen

Voor wie

  • Verenigingen, groepen of instellingen moeten een (sociaal-) culturele werking hebben in Diksmuide
  • Individuen moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad of een culturele prestatie hebben geleverd die het culturele leven in Diksmuide ten goede is gekomen. Lid zijn van een door de stad erkende culturele vereniging is geen voorwaarde.
  • Postume voordrachten komen niet in aanmerking.


De jury bestaat uit de leden van de stuurgroep van de cultuurraad. De schepen voor cultuur staat de jury bij maar heeft geen stemrecht.

Hoe aanvragen

Bezorg je nominatie aan CC Kruispunt, Maria doolaeghestraat 2b, Diksmuide, uiterlijk tegen 31 augustus 2019 via e-mail vrije.tijd@diksmuide.be of per post. Nominaties moeten vergezeld zijn van een uitgebreide motivatie.

Reglement

Het reglement kun je rechts op deze pagina downloaden.

Meer info

Cultuurraad
didier.vercooren@hotmail.com
Gsm 0497 19 22 69

CC Kruispunt
vrije.tijd@diksmuide.be
Tel. 051 79 32 60
Maria Doolaeghestraat 2 b