naar inhoud

Hemelwater en droogteplan

Uitdaging

Het hemelwater- en droogteplan geeft een visie over hoe er binnen de gemeente Diksmuide op lange termijn zal omgegaan worden met hemelwater. Binnen dit plan wordt een integrale ruimtelijke visie uitgewerkt om de economische, maatschappelijke, en ecologische gevolgen van wateroverlast te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van de klimaatsverandering. Door die verandering worden we geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon. Dit betekent voor Vlaanderen meer regen in de winter. Terwijl het net minder neerslag in de zomer betekent. Daarnaast neemt ook de buienintensiteit toe. Korte, intense neerslagbuien worden afgewisseld met langere drogere periodes.

Doelstelling en ambitieniveau

De doelstelling van het hemelwaterplan is het uitwerken van een visie om de stad Diksmuide water- en klimaatbestendig te maken. Het hemelwaterplan wordt opgemaakt voor en door de stad en haar hemelwaterplanpartners.

Het hemelwaterplan geeft een overzicht van voorgestelde en mogelijke oplossingen, bronmaatregelen en afvoerrichtingen, uitgaande van de visie dat ernaar gestreefd wordt alle rioolstelsels uiteindelijk te scheiden, waarbij per deelzone bepaalde aspecten en potentiële oplossingen verder worden uitgediept.

Het plan focust zich voornamelijk op het kwantitatief beheer van hemelwater. In een hemelwaterplan wordt een visie uitgewerkt om zowel de gevolgen van wateroverlast als verdroging te beperken. Er wordt dus niet enkel gefocust op knelpunten en mogelijke oplossingen voor wateroverlast, maar er wordt ook zoveel mogelijk gezocht naar win-win maatregelen die ook ten goede komen aan de droogteproblematiek, zoals bv het bevorderen van infiltratie en creëren van blauwgroene netwerken binnen de stad.

Openingsuren & contact

Milieu en duurzaamheid

Tel.
051 79 31 40
e-mail
milieu@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 16 tot 19 uur