naar inhoud

Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening (art. 5.2.5. en volgende), te voldoen aan de informatieplicht. Deze informatie bestaat uit 3 attesten: een uittreksel uit het vergunningenregister, een uittreksel van het plannenregister en een document stedenbouwkundige inlichtingen.

Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest. Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd en zijn bijgevolg zowel voor aanvrager als verstrekker toegankelijk.

Aanvraag vastgoedinformatie

Aanvraag toegang notaris- of immokantoor   

Kostprijs

Na registratie van je aanvraag ontvang je een overschrijving voor online betaling. Dit kost 100 euro per cluster percelen.

Meer info

Dienst ruimtelijke ordening, Heernisse 6, 8600 Diksmuide

notarisattest@diksmuide.be

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

Tel.
051 79 31 30
e-mail
ruimtelijke.ordening@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur