naar inhoud

Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening (art. 5.2.5. en volgende), te voldoen aan de informatieplicht. Deze informatie bestaat uit 3 attesten: een uittreksel uit het vergunningenregister, een uittreksel van het plannenregister en een document stedenbouwkundige inlichtingen.

Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest. Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd en zijn bijgevolg zowel voor aanvrager als verstrekker toegankelijk.

Hoe aanvragen

Registratie

Om vastgoedinformatie te kunnen aanvragen moet het kantoor geregistreerd worden. Is dat nog niet het geval? Stuur dan een e-mail naar notarisattest@diksmuide.be met vermelding 'aanvraag toegang e-loket notarisattest' en volgende gegevens:

  • Naam van het kantoor
  • Adres van het kantoor
  • Algemeen e-mailadres
  • BTW-nummer
  • Voor- en familienaam van de medewerker(s)
  • E-mailadres medewerker(s)
  • Telefoonnummer

Eens de registratie voltooid is, ontvang je een bevestigingsmail waarna je de effectieve aanvraag kan starten. 

Aanvraag

Via deze link kun je de aanvraag tot stedenbouwkundige inlichtingen indienen.

Kostprijs

Na registratie van je aanvraag ontvang je een overschrijving voor online betaling. Dit kost 100 euro per cluster percelen.

Meer info

Dienst ruimtelijke ordening, Heernisse 6, 8600 Diksmuide

notarisattest@diksmuide.be