naar inhoud

Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening (art. 5.2.5. en volgende), te voldoen aan de informatieplicht. Deze informatie bestaat uit 3 attesten: een uittreksel uit het vergunningenregister, een uittreksel van het plannenregister en een document stedenbouwkundige inlichtingen.

Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest. Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd en zijn bijgevolg zowel voor aanvrager als verstrekker toegankelijk.

Aanvraag vastgoedinformatie

Persoonlijke pagina: toevoegen medewerkers en overzicht van de aanvragen

Aanvraag toegang notaris- of immokantoor   

Kostprijs

In toepassing van de gemeenteraadsbeslissing dd. 04.11.2013 wordt een retributie aangerekend van 90 euro per digitale aanvraag.

Meer info

Dienst ruimtelijke ordening, Heernisse 6, 8600 Diksmuide

notarisattest@diksmuide.be

Bekijk ook

Handleiding E-loket notarisattesten

(zie pdf in de rechterkolom)