naar inhoud

Verminderd tarief kinderopvang

Als je gebruik maakt van kinderopvang voor baby’s en peuters tot drie jaar waar rekening wordt gehouden met het inkomen, betaal je een inkomenstarief dat wordt bepaald door Kind & Gezin.

Het Sociaal Huis kan voorzien in een individueel verminderd tarief als je het vastgelegde inkomenstarief van Kind & Gezin niet of moeilijk kan betalen.

Mogelijke tarieven zijn:

  • 50% korting op het inkomenstarief met een minimum van €5,24;
  • een dagtarief van €5,32;
  • een dagtarief van €1,67.

De vermindering geldt voor één jaar en wordt daarna herrekend.

De vermindering kan verkregen worden tot de maand waarin jouw kind 3 jaar wordt.

Voor wie

  • Je bent inwoner van Diksmuide;
  • Je kind gaat naar een kinderopvang waarvan de dagprijs wordt bepaald op basis van het inkomen;
  • Je komt moeilijk rond.

Hoe aanvragen

Neem contact op met het Sociaal Huis door langs te komen, te bellen of te e-mailen. Een maatschappelijk werker bekijkt samen met jou of je recht hebt op een individueel verminderd tarief kinderopvang.

Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar