naar inhoud

Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten -en gebouwen in het algemeen-  moet bestreden worden. Deze gebouwen hebben geen enkel nut. Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte.

 

Hier wil de Vlaamse overheid iets aan doen. Er werd een decreet uitgevaardigd waarbij een heffing ingevoerd werd op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. Daarbij werd eveneens een subsidie voorzien voor projecten die leegstaande en/of verwaarloosde sites nieuw leven inblazen.

 

Het decreet beperkt zich tot bedrijfsruimten van minimaal 5 are. Deze bedrijfsruimten vormen doorgaans door hun omvang belangrijke en herkenbare plekken, vooral in de stedelijke gebieden. Het hergebruiken van deze onbenutte ruimten is dus een belangrijke opgave om duurzame ruimtelijke ontwikkeling te bevorderen.

 

Alle informatie is terug onder https://omgeving.vlaanderen.be/nl/inventaris-leegstaande-en-verwaarloosde-bedrijfsruimten