naar inhoud

Conformiteitsattest (woonkwaliteit)

Wat?

Een woning of kamer die verhuurd wordt, dient te voldoen aan een aantal minimale vereisten inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit.

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning of kamer voldoet aan de opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Het attest is niet verplicht, is geen huurvergunning en kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar-verhuurder.

Hoe aanvragen?

Een conformiteitsattest moet schriftelijk aangevraagd worden. Dit kan je doen bij Woonwinkel West (p/a Heernisse 6, 8600 Diksmuide). Om de kwaliteit van de huurwoning na te gaan, wordt een onderzoek uitgevoerd in de woning. Deze wordt beoordeeld aan de hand van criteria die opgesteld worden door het Vlaamse Gewest. Hierbij gaat men o.a. muren, vloeren, plafonds, elektriciteit, sanitair, verluchting, ... onder de loep nemen.

Geldigheidsduur

Een conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig en het wordt toegekend aan de woning. Dit houdt in dat bij verkoop van de woning het attest overgaat naar de nieuwe eigenaar.

Het attest kan op ieder ogenblik ingetrokken worden indien blijkt dat de woning niet meer voldoet aan de normen van het Vlaamse Gewest.

 

 

Openingsuren & contact

Tel.
051 97 04 30
e-mail
info@woonwinkelwest.be