naar inhoud

Conformiteitsattest (woonkwaliteit)

Wat?

Een woning of kamer die verhuurd wordt, moet voldoen aan een aantal minimale vereisten op vlak van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit.

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning of kamer voldoet aan de opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Het attest is niet verplicht, is geen huurvergunningĀ en kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar-verhuurder.

Hoe aanvragen?

Er is een gemeentelijke retributie van toepassing op het behandelen van de aanvraag van een conformiteitsattest.

Download het aanvraagformulier, vul het in en bezorg het samen met de gevraagde documenten aan WoonWinkel West via woningkwaliteit@woonwinkelwest.be.

De stad bezorgt je een factuur. Na betaling van deze factuur neemt WoonWinkel West contact op om een afspraak te maken voor het onderzoek.

Conformiteitsonderzoek

Om de kwaliteit van de huurwoning na te gaan, wordt een onderzoek uitgevoerd in de woning. De woning wordt beoordeeld aan de hand van een technisch verslag. Hierbij gaat men o.a. muren, vloeren, plafonds, elektriciteit, sanitair, verwarming, verluchting, ... onder de loep nemen.

Geldigheidsduur

Een conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig. De geldigheid van het CA wordt beperkt tot 5 jaar als op het technisch verslag een klein gebrek op vlak van vocht of 4 tot 6 kleine gebreken vermeld staan. De geldigheid wordt beperkt tot 31 december 2022 als niet voldaan is aan de verplichting van dubbele beglazing die van toepassing is vanaf 2023.

Het attest kan op ieder ogenblik ingetrokken worden indien blijkt dat de woning niet meer voldoet aan de normen van de Vlaamse Codex Wonen.

Meer info

Meer info over het conformiteitsattest en de woningkwaliteitsnormen vind je op de website van Wonen-Vlaanderen.

E-loket

  • Aanvraagformulier conformiteitsattest

    Formulier