naar inhoud

EPC (Energieprestatiecertificaat)

Wat?

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, studio's, ...

Het EPC geeft de energiescore van een woning weer. Kandidaat-kopers en -huurders kunnen met het EPC inschatten hoe energiezuinig de woning is. Op het EPC staan ook heel wat tips en aanbevelingen over investeringen om de woning energiezuiniger te maken.

 

Wie kan een EPC opmaken?

Het EPC moet worden opgesteld door een energiedeskundige type A. Die energiedeskundige heeft met succes een opleiding afgerond die door het Vlaams Energieagentschap is erkend. Om rechtsgeldig te zijn, moet het EPC steeds ondertekend worden door de energiedeskundige type A die het EPC heeft opgemaakt.

 

Wie moet het EPC laten opstellen en wanneer?

Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden op de woningmarkt. Zo kunnen kandidaat-kopers of -huurders rekening houden met de energiescore bij de keuze van een nieuwe koop- of huurwoning.

De eigenaar van de woning die te koop of te huur wordt gesteld, is verantwoordelijk om het EPC te laten opstellen, ook als voor het verkopen of verhuren van de woning een beroep wordt gedaan op een vastgoed- of notariskantoor.

Als woningen te koop of te huur worden aangeboden zonder geldig EPC, dan loopt de eigenaar het risico op een geldboete.

Het EPC is 10 jaar geldig. Bij verkoop moet het EPC worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De notaris vermeldt in de akte of het EPC ter beschikking werd gesteld door de koper. Ook de datum en het certificaatnummer worden in de akte opgenomen. Als bij het verlijden van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, is de notaris verplicht om dat te melden aan het Vlaams Energieagentschap, met mogelijk een boete voor de eigenaar tot gevolg. Bij verhuur moet een kopie van het EPC bij de huurovereenkomst worden gevoegd.

 

Meer info is terug te vinden op de website van het Vlaams Energieagentschap www.energiesparen.be