naar inhoud

Sociale huisvesting - IJzer en Zee

Wat?

Woonmaatschappij IJzer & Zee is een sociale huisvestingsmaatschappij. Sociale huisvesting is bedoeld voor alleenstaanden of gezinnen met een bescheiden inkomen. Het werkingsgebied van IJzer & Zee valt grotendeels samen met de arrondissementen Diksmuide en Veurne.

 

Huren

Om een sociale woning te huren moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde betreft de inkomensgrens. Enkel mensen met een bescheiden inkomen kunnen zich inschrijven als kandidaat-huurder bij IJzer & Zee. De wachttijd is afhankelijk van jouw keuze: hoe uitgebreider je keuze, hoe snelle je een woning kan huren bij de woonmaatschappij.

 

Kopen

Woonmaatschappij IJzer & Zee biedt woningen, appartementen en kavels te koop aan. Dit kunnen sociale koopwoningen, appartementen of kavels zijn, maar het kunnen uitzonderlijk ook middelgrote koopwoningen of kavels zijn.

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning, appartement of kavel, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet je je inschrijven op de wachtlijst.

 

Lenen

Bij woonmaatschappij IJzer & Zee kan je ook terecht voor een leningsaanvraag voor een sociale lening voor de aankoop van een sociale koopwoning, de aankoop van een woning met renovatie, de renovatie van je eigen woning of het bouwen van een woning. Uiteraard moet je voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale lening.

 

Inschrijven?

Inschrijven als kandidaat-huurder of kandidaat-koper bij woonmaatschappij IJzer & Zee kan in de kantoren van de maatschappij te Diksmuide, Nieuwpoort of Veurne (adressen en openingsuren zie webiste) of aan een woonloket van WoonWinkel West.

 

Bekijk ook

Website woonmaatschappij IJzer & Zee
www.ijzerenzee.be

Openingsuren & contact

Tel.
051 97 04 30
e-mail
info@woonwinkelwest.be