naar inhoud

Sociale huisvesting - De Mandel

Wat?

De Mandel is een sociale huisvestingsmaatschappij. Sociale huisvesting is bedoeld voor alleenstaande of gezinnen met een bescheiden inkomen. Het werkingsgebied van De Mandel strekt zich uit over heel Midden-West-Vlaanderen.

 

Huren

Om een sociale woning te huren moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde betreft de inkomensgrens. Enkel mensen met een bescheiden inkomen kunnen zich inschrijven als kandidaat-huurder bij De Mandel. De wachttijd is afhankelijk van jouw keuze: hoe uitgebreider je keuze, hoe sneller je een woning kan huren bij De Mandel.

 

Kopen

De Mandel biedt binnen haar werkingsgebied ook sociale koopwoningen aan, tegen gunstige voorwaarden, aan mensen met een bescheiden inkomen. Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning, moet je je inschrijven in het register van kandidaat-kopers. De prijs van een sociale koopwoning is afhankelijk van de ligging, de oppervlakte, de grootte, enz.

 

Lenen

Wens je een sociale woning te kopen, een private woning te kopen en te renoveren, je eigen woning te renoveren of een woning te bouwen?

Met een bescheiden inkomen kan je dit realiseren dankzij de Vlaamse Woonlening tegen het laagste tarief. Uiteraard moet je voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale lening.

 

Inschrijven?

Inschrijven als kandidaat-huurder of kandidaat-koper bij bouwmaatschappij De Mandel kan in het kantoor van de bouwmaatschappij te Roeselare (adres en openingsuren zie website) of aan een woonloket van WoonWinkel West.

 

Openingsuren & contact

Tel.
051 97 04 30
e-mail
info@woonwinkelwest.be