naar inhoud

Concessie begraafplaatsen, grafzerken en -monumenten

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager;
  • zijn echtgenoot;
  • zijn bloed- of aanverwanten;
  • al wie aangeduid is door de concessiehouder en dat heeft bevestigd bij de dienst burgerzaken.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen. Een concessieaanvraag wordt meestal geregeld door de begrafenisondernemer.

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier voor concessies vind je rechts of vraag je aan via je begrafenisondernemer. Dit ingevulde én ondertekende document mag terugbezorgd worden aan onze dienst Burgerzaken (ofwel persoonlijk ofwel via e-mail naar burgerzaken@diksmuide.be ).

De concessietermijn start op de datum van de goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de dienst burgerzaken een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Vraag je de hernieuwing niet tijdig aan, dan vervalt de concessie. Je kunt hernieuwen voor 15 of 30 jaar.

Ook op aanvraag kan de dienst burgerzaken opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het stopzetten van de concessie.

Wat meebrengen

  • eventueel het ingevulde aanvraagformulier
  • je identiteitskaart

Meer info

De praktische regelingen en het onderhoud van de begraafplaatsen gebeurt door de groendienst.