naar inhoud

Vraag stellen tijdens vragenhalfuurtje gemeenteraad

Bij de aanvang van elke gemeenteraadszitting kan het publiek gebruik maken van een vragenronde om een aantal vragen van gemeentelijk belang aan de gemeenteraadsleden te stellen.

De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per spreker en de aanvraag moet schriftelijk ingediend worden uiterlijk drie werkdagen vóór de raadszitting, datum van afgifte en zitting niet inbegrepen. Anonieme vragen worden niet behandeld. De vraag moet vermelden aan welk lid van de gemeenteraad de vraag wordt gericht. De vragen kunnen naar het stadssecretariaat verstuurd worden per brief, per fax of per e-mail.

Het secretariaat bezorgt deze vragen na afsluiten van de ontvangstperiode onmiddellijk aan de gemeenteraadsleden. In de notulen wordt geen vermelding gemaakt van de gestelde vragen en de antwoorden. De voorzitter kan het aantal vragen beperken en verwijzen naar de volgende zitting van de gemeenteraad.

Reglement

Zie ook huishoudelijk reglement gemeenteraad (pdf bestand rechterkolom).