naar inhoud

Deontologische code gemeenteraad

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE GEMEENTERAADSLEDEN

Goedgekeurd in zitting van 28 januari 2019

zie pdf-document in de rechterkolom