naar inhoud

Subsidies sportraad

De werking van een (sport)club en de organisatie van manifestaties kosten geld. Als stadsbestuur geven we met subsidies graag een extra duwtje in de rug.

Werkingstoelage en subsidie voor jeugdsportbegeleiding

Diksmuidse sportclubs kunnen jaarlijks een toelage bekomen voor hun werking. Daarnaast bestaat er ook een toelage voor de jeugdwerking waarvoor Diksmuidse clubs met gediplomeerde jeugdtrainers in aanmerking komen.

Alle sportverenigingen die het vorige jaar in aanmerking kwamen voor betoelaging, alsook de clubs die aangesloten zijn bij de sportraad, krijgen elk jaar automatisch begin september een subsidieformulier toegestuurd.
Andere clubs vragen dit subsidieformulier best aan bij de stedelijke sportdienst. OPGELET: De deadline om dit dossier in te dienen is 15 september.

De subsidieaanvragen gebeuren digitaal via een excel-document. Dat dien je, samen met de nodige ingescande bewijsstukken, in via e-mail. In het document zitten formules verwerkt. Die berekenen zowel de werkingstoelage als de subsidie voor de jeugdsportbegeleiding.

Voor meer info of voor het bekomen van een digitaal invulformulier kun je terecht bij de sportdienst.

 

Subsidie voor sportmanifestaties

Ook verenigingen of organisaties die voor de eerste keer een sportmanifestatie georganiseerd hebben, kunnen een subsidie krijgen.  

 

Downloads

Volgende reglementen kunnen op deze pagina gedownload worden:

  • Adviezen sportraad meerjarenplanning
  • Erkenningsbesluit gemeentelijke sportraad
  • Gemeenteraad - reglement sportmanifestaties
  • Gemeenteraad - subsidiereglement jeugdsportbegeleiding + puntensysteem
  • Gemeenteraad - subsidiereglement werkingstoelagen + puntensysteem