naar inhoud

Nieuws : Milieu en duurzaamheid

 • Alle berichten
 • Bekendmaking terinzagelegging ontwerp project-MER BAILLEUL GEORGES/BRAKHOF LV

  maandag 11 mei 2020
  Het stadsbestuur deelt mee dat door Bailleul Georges/Brakhof BV een aanmelding/ontwerp-MER werd ingediend bij het Departement Omgeving, Team Milieueffectrapportage.
 • 2 mannen in de natuur

  Diksmuidse vogelaars gezocht

  woensdag 4 maart 2020
  In 2018 vonden medewerkers van Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw een broedende grauwe kiekendief. ‘Ok, fijn’, tot je hoort dat het dier daarvoor slechts drie (!) keer gebroed heeft in Vlaanderen sinds 2000. Fantastisch nieuws voor vogelfans.
 • Drugslab Dodengang

  Reiniging afvalwater drugslab start vanaf 3 maart

  maandag 2 maart 2020
  Morgen (3 maart) wordt de installatie geplaatst die het afvalwater nabij café de Dodengang zal reinigen. De testopstelling met een staal, die hier aan vooraf ging, gaf een resultaat dat voldeed aan de basiskwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater. Hierdoor kan de definitieve reiniging starten.
 • logo diksmuide

  Diksmuidse handelaars door de scanner

  dinsdag 4 februari 2020
  Isabel van Kaas Coopman en Alexander en Sofie van Slagerij Maseman uit de Generaal Baron Jacquesstraat ondergingen eind 2019 een grondige scanbeurt. Geen medische scan, wel een scan die het energieverbruik van hun zaak doorlicht. Doel? Minder energieverlies. Beter voor de planeet en de portefeuille!
 • GFT bak

  Leren composteren

  dinsdag 4 februari 2020
  De helft van ons huishoudelijk afval bestaat uit organisch materiaal. Je kan je groente-, fruit- en tuinafval zelf composteren in een compostvat of het tweewekelijks laten ophalen in een gft-container.
 • Café de Dodengang

  Testopstelling voor reiniging afvalwater drugslabo

  dinsdag 21 januari 2020
  De stad liet in samenwerking met de brandweer opnieuw analyses uitvoeren (via SGS Belgium NV) op het afvalwater afkomstig van het drugslabo ter hoogte van café De Dodengang in Kaaskerke. Dat water is in afwachting van verwerking nog steeds ter plaatse afgedamd.
 • Windmolen

  Voorwaardelijk gunstig advies voor windmolenproject in Kaaskerke

  dinsdag 7 januari 2020
  Het college van burgemeester en schepenen gaf op 7 januari 2020 een voorwaardelijk gunstig advies voor het windmolenproject in Kaaskerke. Daarbij formuleert ze een aantal zaken die ze nog extra onderzocht wil zien vooraleer de provincie een besluit neemt.
 • auto in colablikjes

  Bouw jij mee aan een duurzaam Diksmuide?

  woensdag 6 november 2019
  Respect voor de parkwachter en afvalophaler tijdens de hoffelijkheidsweek
 • boom met vrijwillig knotter

  Knotter zoekt knotboom, Patrick is vrijwillig knotter

  woensdag 6 november 2019
  Knotbomen zijn typisch voor de Westhoek. Ook in Diksmuide geven honderden knotbomen mee vorm aan ons landschap. Een prachtige boom, die wat onderhoudswerk vraagt. Eigenaars van knotbomen hebben niet altijd de tijd en het materiaal om hun bomen te onderhouden, waardoor de bomen in verval raken.
 • pmd zak in stelling

  Nieuwe pmd-zak nog niet voor IVVO regio!

  maandag 1 juli 2019
  Fost Plus (verwerking huishoudelijk verpakkingsafval) wil de inzameling van pmd uitbreiden naar alle plastic verpakkingen.
 • Politieverordening betreffende huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

  vrijdag 3 mei 2019
  Je kunt de politieverordening downloaden via de rechterbalk van deze pagina. Ze werd goedgekeurd in de gemeenteraad van maandag 29 april 2019.
 • Blikjes, plastiek flessen, kroonkurken

  Wat mag er in mijn pmd-zak?

  maandag 4 februari 2019
  Naast plastic flessen en flacons horen ook metalen deksels, kroonkurken, spuitbussen en aluminium schalen in de pmd-zak.
 • dansende kurken

  Gratis inzameling kurk

  dinsdag 3 april 2018
  Heel wat kurk verdwijnt bij het restafval. Helaas, want dit kan prima worden herbruikt. Sinds kort kun je met jouw kurk gratis terecht in het recyclagepark.
 • Nieuwe waterfactuur

  Nieuwe waterfactuur

  donderdag 11 februari 2016
  Voortaan ziet de waterfactuur er anders uit. De Vlaamse regering heeft beslist dat alle Vlaamse drinkwaterbedrijven de waterfactuur voortaan op dezelfde manier moeten berekenen.
1-14 Van 14