naar inhoud
Stikstof

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

21 mrt
Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met volgende onderdelen:
  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

In bijlage vind je de documenten 'programmatische aanpak stikstof' en de bijhorende verklaring over de milieueffectenrapportage. Meer informatie kan je vinden op www.vlaanderen.be/stikstof.

Nieuwsoverzicht