naar inhoud
CBS

Beslissingen CBS/VB - 7 maart 2023

07 mrt
Vervangen regeltechnische sturing centrale verwarming GBS Keiem - Bouwkundig inrichten kerktoren Lampernisse als uitkijkpunt - Plaatsen mijlpalen ter hoogte van fietspad nieuwe rotonde Kaaskerke - Vacatures - Intekenen op abonnement Extenso - Toelage straatcomités handelaars centrum - ...

Gebouwen

Vervangen regeltechnische sturing centrale verwarming GBS Keiem

 • De regeltechnische sturing van de centrale verwarming in de gemeentelijke basisschool van Keiem is verouderd en defect.
 • De dienst gebouwen, IT en de leverancier zochten samen naar een oplossing voor herstel, maar dat de nodige onderdelen voor het huidige systeem zijn niet meer te verkrijgen. Bovendien werkt de verwarming zonder regeling/sturing en dus niet energiezuinig.
 • De dienst gebouwen stelt dan ook voor om voor een nieuw systeem te kiezen dat aan de noden van de tijd voldoet en stelt voor om dit te gunnen aan de firma ‘Vandewalle nv’ voor 11.954,80 euro, inclusief btw.

Bouwkundig inrichten kerktoren Lampernisse als uitkijkpunt

 • Dankzij ‘Horizon 2025’, een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer, komen er in de provincie West-Vlaanderen heel wat unieke uitkijkpunten bij.
 • De kerktoren van Lampernisse is hier, na aanpassingswerken, uiterst geschikt voor.
 • Architectenbureau Seys maakte een gunningsvoorstel op.
 • De firma ‘Tilcon nv’ zal deze werkzaamheden uitvoeren voor de som van 153.285,84 euro, btw inbegrepen.
 • Zonder onvoorziene omstandigheden is het einde van deze werken voorzien tegen eind juli 2023.

Openbare ruimte

Plaatsen mijlpalen ter hoogte van fietspad nieuwe rotonde Kaaskerke

 • Het Agentschap Wegen en Verkeer en de Provincie spraken af om mijlpalen te plaatsen voor fietsers op de Frontzate. Zo kunnen ze zich beter oriënteren. De ideale locatie voor deze mijlpalen bevindt zich op grondgebied van AWV. Zij vroegen de Provincie expliciet ook om een gemeentelijke toestemming.
 • De Provincie plaatst deze mijlpalen zelf en op eigen kosten.

Personeel

Vacature diensthoofd communicatie

 • Een kandidaat slaagde niet voor de examenprocedure.
 • De vacature wordt opnieuw open verklaard.

Vacature diensthoofd sport

 • Geen enkele kandidaat behaalde de nodige 60% over de volledige examenprocedure.
 • De vacature wordt opnieuw open verklaard.

Secretariaat

Intekenen op abonnement Extenso

 • Het MAT adviseerde op 27 februari om te kijken om de nodige middelen vrij te maken op Extenso, een digitale kennisdatabank.
 • Het college gaat hier mee akkoord.

Lokale economie

Toelage straatcomités handelaars centrum

 • Volgens het regelement ‘Toelage straatcomités van handelaars in het centrum’ moeten de aanvragen binnen zijn tegen 1 maart 2023.
 • Er werden 2 aanvragen ingediend voor het bekomen van de toelage voor straatcomités in het centrum ingediend:
 •  Adro Leeft, die de handelaars in de Admiraal Ronarchstraat verte-genwoordigt.
 •  Kwade-Kiekenstraat, die de handelaars in de Kiekenstraat en Kwade-straat vertegenwoordigt.
 • Beide comités krijgen 1.125 euro per straatcomité.
 • De uitbetaling gebeurt enkel bij indiening van facturen van initiatieven en activiteiten die plaatsvonden tijdens evenementen georganiseerd door de stad Diksmuide.

Jeugd

Afsprakennota ondersteuning vzw De Kastanjes

 • Als erkend Diksmuids jeugdwerkinitiatief heeft speelpleinwerking De Kastanjes recht op financiële ondersteuning.
 • De werking wijkt af van de andere jeugdwerkinitiatieven waardoor het puntensysteem uit het vernieuwde reglement dat alle voorgaande vervangt niet van toepassing is. Er dan ook een specifieke afsprakennota nodig.
 • Extra ondersteuning komt ook in deze afsprakennota aan bod, waaronder busvervoer, sanitair, onderhoud terrein, vervoer van materiaal.
Nieuwsoverzicht