naar inhoud
8 vrouwen zittend en staand

Portus, een veilige haven voor wie in aanraking komt met dementie

09 jan
Portus, het praatcafé dementie wil een veilige haven creëren voor iedereen die met dementie in aanraking komt. Het initiatief gaat uit van verschillende zorgorganisaties en reikt de hand naar mensen met dementie, hun familie, vrienden, kennissen en mantelzorgers.

Dementie anno 2022

1 op 5 mensen krijgt dementie in zijn leven. Bij 65-plussers lijdt 10% aan een vorm van dementie, bij 80-plussers stijgt dit aandeel tot 26%. Aangezien onze samenleving steeds grijzer wordt – het aandeel senioren wordt steeds groter – zal het aantal mensen met dementie de komende decennia exponentieel toenemen.

Het merendeel van die mensen lijdt aan Alzheimer, de bekendste vorm van de ziekte. Hoewel de ziekte in de beginfase tijdelijk afgeremd kan worden, kan Alzheimer niet genezen worden en lijdt de ziekte – meestal indirect door complicaties – tot een overlijden.

Gedeelde expertise

Elke fase van dementie gaat met heel wat uitdagingen gepaard, zowel voor de patiënt zelf, als voor zijn of haar omgeving. Els Monstrey (Familiehulp vzw), Hilde Vermeersch (woonzorgcentrum Yserheem) en Cindy Lermytte (Wit-Gele Kruis) zitten in de werkgroep achter het praatcafé.

“Portus vertegenwoordigt woonzorg- en dagverzorgingscentra, de mutualiteit en diensten voor thuisverpleging uit Diksmuide, Houthulst en Kortemark. Dit zijn in totaal elf verschillende zorginstellingen die mensen met dementie en hun omgeving bijstaan tijdens verschillende fases van de ziekte. Vanuit die gedeelde expertise richtten we samen ‘Portus’ op, een praatcafé voor dementie in Diksmuide, Houthulst en Kortemark”, aldus het drietal.  

De mens achter dementie

“Het is belangrijk om de ‘mens’ achter de persoon met dementie centraal te stellen en te respecteren. Mensen met dementie blijven meestal veel belang hechten aan hun autonomie. Ze vinden het belangrijk om de regie over hun leven zoveel als mogelijk in eigen handen te blijven houden. Het is aan ons om hier oog voor te  hebben en tegemoet te komen aan deze behoefte. En naarmate het dementieproces vordert, gaat die zelfbeschikking steeds meer zitten in de kleine dingen van het dagelijkse leven”, vertelt Hilde.

Zorg voor de mantelzorger

“Aangezien zeven op tien personen met dementie thuis blijven wonen komen we binnen de thuiszorgsector sterk in aanraking met dementie. Meestal begint het met een ‘niet-pluisgevoel’”, vertelt Cindy. “Daarbij begeleiden we zowel de patiënt als de mantelzorger in de thuissituatie. We zien welke belasting dementie ook teweegbrengt bij de mantelzorger. Waar mogelijk proberen we toe te leiden naar andere hulpverlening: gezinszorg, huishoudhulp, maaltijden aan huis … of het praatcafé.”

Portus als veilige haven

“Portus kan je vertalen als ‘haven’, een veilige haven voor iedereen die in een woelige situatie verkeert. Met het praatcafé proberen we mensen met dementie en hun vrienden, familie en kennissen samen te brengen. We willen hen een rustgevende plaats bieden waar ze openlijk kunnen praten met mensen die hetzelfde meemaken”, aldus de dames.

Ontmoeting en informatie

“Het praatcafé vindt vier keer per jaar plaats. Enerzijds willen we zorgen voor ontmoeting, er is een koffietafel, tijd voor een babbel …  Anderzijds willen we ook informatie aanreiken. Een gastspreker geeft aanwezigen informatie rond allerlei aspecten van dementie: van medische info, zinvolle dagbesteding en kwaliteit van leven tot jongdementie, wetgeving of een pakkende theatervoorstelling. Op die manier kan je in een ontspannen sfeer kennismaken met anderen, nuttige informatie opdoen, ervaringen uitwisselen en zo het ‘dagelijks leven met dementie’ beter begrijpen. Elk praatcafé sluiten we af met een moment van vraagstelling en uitwisseling. Luister je liever, dan is dat ook gewoon oké.”

Meer info via Cindy Lermytte (cindy.lermytte@wgkwvl.be, 0499 54 63 54 of diksmuideportus@hotmail.com).

Praatcafés 2023

Wil je graag deelnemen aan één van de praatcafés in 2023, noteer volgende data dan alvast in je agenda. Schrijf je vooraf in via diksmuideportus@hotmail.com of 0499 54 63 54.

13 maart – Hoe omgaan met personen met dementie? – 14 uur (WZC Cassiers Houthulst)
12 juni – Vroegtijdige zorgplanning – 19.30 uur – (WZC Zilvervogel Woumen)
18 september – Dementie, depressie en medicatie – 19.30 uur (WZC Blijvelde Kortemark)
11 december – Zelfzorg bij mantelzorgers – 14 uur – (WZC Yserheem Diksmuide)

Nieuwsoverzicht