naar inhoud
Grote Markt Diksmuide

Strategisch commercieel plan maakt werk van een aantrekkelijk Diksmuide

07 nov
De gemeenteraad keurde begin oktober het ‘strategisch commercieel plan’ goed. Dit plan legt de uitdagingen bloot voor de detailhandel in onze stad en formuleert 50 acties waarmee we werk willen maken van meer winkelplezier in Diksmuide.

Belangrijkste actie in beleidsplan

Economie is niet toevallig het eerste thema van ons beleidsplan. Toen we Diksmuidelingen in 2019 vroegen wat onze stad nodig heeft om een echte droomstad te worden, was economie het punt dat het meest aangehaald werd.

98% van de inwoners doet zijn dagelijkse boodschappen in Diksmuide en is tevreden over het aanbod, het aanbod aan periodieke goederen ervaart de Diksmuideling dan weer als te beperkt: decoratiemateriaal, huishoudartikelen, kleding, schoenen … Goederen die met een zekere regelmaat aangekocht worden.

Heel wat inwoners willen meer winkels. Via het strategisch commercieel willen we werk maken van heel wat acties die tot meer winkelplezier in Diksmuide moeten leiden.

Het strategisch commercieel plan

In het strategisch commercieel plan gaan we in op de uitdagingen voor onze Diksmuidse detailhandel. E-commerce, veranderende koopgewoonten en grootschalige distributie, het zijn slechts enkele trends waartegen de detailhandelaar opbokst.

Na overleg tussen het stadsbestuur, handelaars en UNIZO werden actieplannen uitgewerkt binnen 6 domeinen. Binnen elk van die domeinen formuleren we concrete acties.

  1. Ruimtelijke ingrepen
  2. Mobiliteit en parkeren
  3. Sfeer en beleving
  4. Samenwerking en co-creatie
  5. Winkelaanbod en leegstand
  6. Communicatie en citymarketing

Actieplan

In het actieplan bundelen we 50 acties waarmee we werk willen maken van een aantrekkelijke winkelstad. Sommige acties zoals de organisatie van netwerkmomenten en opleidingen voor ondernemers of ‘doen in Diksmuide’ zijn volop in uitvoering. Die laatste actie gaat leegstand tegen door jonge starters een premie te geven als ze zich vestigen in de handelskern. Meer dan 12 handelszaken die zich recent in het stadscentrum vestigden genieten van deze voordelen.

Andere acties zoals het aankleden van leegstaande etalages, een peter- en meterschap voor jonge ondernemers of citybranding door ons een frisser en hipper imago aan te meten worden op korte termijn uitgevoerd.

Een laatste categorie zijn de acties die we op (middel)lange termijn willen uitvoeren: de herinrichting van enkele straten en pleinen, het inzetten op slimme data of de uitbreiding van de capaciteit van de randparkings zijn enkele voorbeelden.

Ruimtelijke indeling

Het plan deelt Diksmuide op in verschillende types van detailhandelszones. Die afbakening heeft een belangrijke impact op het type en de locatie van toekomstige handelszaken die zich in onze stad willen vestigen.

  • Het historisch stadscentrum telt een kernwinkel- en aanloopgebied waarin winkels en horeca aangetrokken worden.
  • In het gebied rond het stadscentrum – de grootschalige detailhandelszone – willen we vermijden dat er een lint van baanwinkels met elk een eigen in- en uitrit ontstaat. Handelszaken worden bij voorkeur geclusterd tot aan de huidige kleinhandelszone aan de Esenweg of in de Woumenweg (tot Cardijnlaan).
  • In dorpen en wijken willen we een aanbod van dagelijkse goederen stimuleren en waar nodig nieuwe handelszaken (horeca, voedingswinkels, ambachten (kapper, schoonheidssalon, herstel van kledij, tatoeëerder, …) en vrije beroepen) stimuleren.
  • In het buitengebied willen we ons uitgestrekte landschap vrijwaren. Er wordt geen nieuwe verspreide bewinkeling toegelaten, met uitzondering van hoeveterrassen en -winkels (met een focus op lokale producten).

Op www.diksmuide.be/economie kan je het volledige strategisch commercieel plan downloaden. Voor de opmaak ervan werden we begeleid door de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) en Ondernemerscentra West (OC West).

Nieuwsoverzicht