naar inhoud
straatgoot

Trottoir en straatgoot houden we samen proper

12 sep
Er groeit dikwijls onkruid voor mijn deur. Kan de groendienst niet wat vaker langskomen om dit te onderhouden?

Het stadsbestuur krijgt regelmatig meldingen van onkruid op het voetpad. Hoewel dit een stukje van het openbaar domein is, ben je zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het trottoir voor je deur. Een propere en nette stad is dus niet alleen een opdracht van de stadsdiensten, maar is ook letterlijk en figuurlijk een beetje vegen voor eigen deur.

Eigenaars of huurders staan zelf in voor het proper houden van de trottoirs en goten voor hun (huur)woning. Zo moet je modder, vuilnis en onkruid zelf wegruimen en is het ook jouw taak om ervoor te zorgen dat rioolroosters, straatgoten, greppels en trottoirs vrij blijven. Ook voor onbewoonde woningen of braakliggende terreinen geldt die verplichting voor eigenaars of vertegenwoordigers.

Bij sneeuwval zorg je voor een veilige passage voor voetgangers, door je voetpad sneeuw- en ijsvrij te maken. Ook struiken en bomen die aan de openbare weg palen moeten regelmatig gesnoeid en onderhouden worden zodat passanten niet gehinderd worden, en de zichtbaarheid van borden en huisnummers optimaal blijft.

Nieuwsoverzicht