naar inhoud
Kleiputten Nieuwkapelle

Blauwalgen in put Nieuwkapelle

25 jul
Uit een onderzochte waterstaal van het water van de put van Nieuwkapelle op 23 juli blijkt dat er zich grote concentraties blauwwieren (cyanobacteriën) ontwikkeld hebben. Er wordt een algemeen verbod uitgevaardigd voor de betreding van het water op de put van Nieuwkapelle.

Onderzoek waterstaal

Het onderzoek van het water werd gevoerd door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). De blauwalgen kunnen een drijflaag vormen op het water en kunnen giftige stoffen (o.a. microcystines) aanmaken. Dit kan ernstige hinder veroorzaken voor
mens en dier. 

Verboden het water te betreden

Er wordt een algemeen verbod uitgevaardigd voor de betreding van het water op de put van Nieuwkapelle, op welke wijze dan ook (bootvaren, kajak, zeilen,
surfen, zwemmen,…). Hengelen is toegestaan, voor zover de hengelaar elk contact met water vermijdt. Ook huisdieren (honden) mogen het water niet betreden.

Wat als je toch in contact komt met het water?

Na contact met water kun je je het beste grondig douchen. Raadpleeg je huisarts als er gezondheidsklachten optreden binnen de 24u na contact met water. Volgende klachten kunnen optreden: geïrriteerde rode huid, jeuk, hoofdpijn, maagkrampen, misselijkheid, diarree,
koorts, keelpijn, oorpijn, oogirritaties, loopneus of gezwollen lippen. Deze klachten beginnen binnen de 12 uur na contact met besmet water en houden ongeveer vijf dagen aan. Nadien verdwijnen ze meestal vanzelf.

Nieuwsoverzicht