naar inhoud
Kaart gebied onttrekkingsverbod water West-Vlaanderen

Besluit van de gouverneur - tijdelijk verbod op onttrekking water uit bevaarbare waterlopen

19 jul
Het is tijdelijk verboden water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de stroomgebieden binnen de provincie West-Vlaanderen.

Volgende uitzonderingen zijn van toepassing: 

  1. Onttrekkingen met weidepompen door drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
  2. Onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels;
  3. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
  4. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is;
  5. Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn. 

Het volledige besluit kunt u in de bijlage downloaden. 

Nieuwsoverzicht