naar inhoud
Karel en Johan

Bewonersplatforms zijn bruggenbouwers in het dorp

03 jun
In tien dorpen in Diksmuide is een bewonersplatform of dorpsraad actief. Zo’n bewonersplatform verenigt inwoners die zich het reilen en zeilen van hun dorp aantrekken.

Karel en Johan zijn voorzitter van het bewonersplatform in Esen en Keiem. “We vormen de link tussen het dorp en stadsbestuur en proberen zo neutraal mogelijk zaken te realiseren in het algemeen belang.”

Inspraak over de herinrichting van een pleintje, informatie-uitwisseling over geplande wegenwerken, singnaleren van mankementen aan het wegdek... Het bewonersplatform is het eerste aanspreekpunt van het stadsbestuur in het dorp.

Bruggenbouwers

Bewonersplatforms kan je beschouwen als bruggenbouwers tussen het stadsbestuur en het dorp. “We proberen te capteren wat leeft in het dorp en dat ingang te doen vinden bij de bevoegde schepenen of betrokken stadsdiensten. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat dorpsgenoten ons maar hun wensenlijstje moeten bezorgen en wij het dan als de kerstman even regelen. Sommige zaken vragen tijd of kunnen simpelweg niet”, aldus Johan, voorzitter van het bewonersplatform in Keiem.

Bewonersplatforms kunnen aankloppen bij het stadsbestuur, maar het stadsbestuur vindt in de bewonersplatforms ook een duidelijk aanspreekpunt in het dorp. Zo worden grootschalige projecten eerst aangekaart bij het bewonersplatform of wordt om advies gevraagd als een belangrijk (openbaar) bouwproject op til staat in het dorp. De dorpskernvernieuwing in Keiem is zo’n project waarbij intensief werd samengewerkt met het bewonersplatform.

Voelsprieten in het dorp

Een bewonersplatform komt verschillende keren paar jaar bijeen en houdt de vinger aan de pols van het dorpsleven. Elk platform doet dat op z’n eigen manier en legt zelf de accenten. Zo is mobiliteit in heel wat dorpen een ‘hot topic’. “Een veilige fietsverbinding tussen Esen en Diksmuide is ons nieuwe werkpunt”, vertelt Karel. “In 2020 startten we met een petitie, vorig jaar organiseerden we een fietskaravaan. We blijven het dossier in overleg met het stadsbestuur opvolgen.” Ook de woonomgeving of inrichting van het dorp, samenleven, milieu, verkeer, cultuur … zijn thema’s die steevast op de agenda staan.

“In het verleden waren we betrokken bij de heraanleg van het marktplein of de opwaardering van het rondpunt aan de Eikhofstraat met de plaatsing van de vijzel en een mooie groenzone”. Ook de kerstverlichting in de dorpen kwam er door toedoen van heel wat bewonersplatforms. “In Keiem kreeg de omgeving van het ontmoetingscentrum een vernieuwd petanqueplein, groter terras en oprijstrook. Ook meer zebrapaden, bloembakken of de markering van het wandelpad aan het chiroheem zijn realisaties waarvoor we ijverden.”

Verenigingsleven

Beide bewonersplatforms zijn stevig verankerd in het verenigingsleven in het dorp. “Nagenoeg al onze leden zijn ook lid van een vereniging in Esen. Op die manier heb je een groot bereik en hoor je uit diverse hoeken de bestaande bezorgdheden”, aldus Karel. “Ook in Keiem hebben we een link met adviesraden, lokale verenigingen, de feestcommissie … We zijn bereikbaar per e-mail en telefoon, maar hebben niets liever dan dat dorpsgenoten ons rechtstreeks aanspreken. Toch beseffen we dat niet iedereen in het dorp ons kent en dat nog te weinig dorpsgenoten ons inschakelen”, vult Johan aan.

Neutraliteit

De bewonersplatforms dragen neutraliteit hoog in het vaandel. “Ons bestuur telt vijf leden. We vergaderen zo’n vijf keer per jaar, op minstens één vergadering is het hele dorp welkom. We staan open voor elke Keiemnaar die wil meedenken en we gaan altijd uit van het belang van die betrokkenheid. Het is niet de bedoeling om persoonlijke ideeën door te duwen”, aldus Johan. Dezelfde boodschap hoor je in Esen. “Net dat algemene belang vormt onze drijfveer, we proberen zo neutraal mogelijk kleine en grote zaken te realiseren voor inwoners.”

“Het bewonersplatform is een ideale opstap als je iets wil doen voor je dorp of dorpsgenoten wil leren kennen. Het is vrijblijvend en is een forum waar nagedacht en gefantaseerd kan worden over de toekomst van je dorp. Met veel geduld en inzet kun je heel wat realiseren”, besluit Karel.

Iets voor jou?

Heb jij bepaalde ideeën of wensen voor jouw dorp? Heb je vragen over het beleid van het stadsbestuur en wil je daarover van gedachten wisselen met andere dorpsgenoten? Of lijkt het je wel wat om betrokken te worden bij het bewonersplatform? Neem dan contact op met communicatie@diksmuide.be. Op www.diksmuide.be/product/391/bewonersplatforms-en-dorpsraden vind je een overzicht van alle bewonersplatforms en dorpsraden, samen met de contactgegevens.

Iets voor jou?

Heb jij bepaalde ideeën of wensen voor jouw dorp? Heb je vragen over het beleid van het stadsbestuur en wil je daarover van gedachten wisselen met andere dorpsgenoten? Of lijkt het je wel wat om betrokken te worden bij het bewonersplatform? Neem dan contact op met communicatie@diksmuide.be. Op www.diksmuide.be/product/391/bewonersplatforms-en-dorpsraden vind je een overzicht van alle bewonersplatforms en dorpsraden, samen met de contactgegevens.

Nieuwsoverzicht