naar inhoud
RUP 'sport en recreatie Keiem'

Publieke raadpleging gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Sport en Recreatie Keiem'

31 jul
De start- en procesnota over het RUP is goedgekeurd door het college, maar nu is het aan de bevolking om hier inbreng in te leveren. Dit RUP gaat op zoek naar de meest optimale locatie voor een nieuw voetbalterrein én mogelijk bijkomend recreatief aanbod.

Het College van Burgemeester en schepenen heeft op 17 mei 2022 de start- en procesnota over het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Sport en Recreatie Keiem' goedgekeurd. Het doel: op zoek gaan naar een meer geschikte locatie voor het voetbalterrein in Keiem, dat nu zonevreemd ligt.

De nieuwe locatie moet meer aansluiten op het centrum van Keiem, aan de overzijde van de gewestweg N369, ten opzicht van waar het voetbalplein nu ligt.

Bijkomend recreatief aanbod

Het RUP wil naast het faciliteren van de voetbalploeg in Keiem ook een bijkomend recreatief aanbod mogelijk maken.

Het RUP wordt opgemaakt om de meest optimale locatie voor een nieuw voetbalterrein in combinatie met dit recreatief aanbod te onderzoeken en vervolgens een ruimtelijke herbestemming te voorzien.

Publieke raadpleging

Over de startnota en procesnota wordt de bevolking nu geraadpleegd. Vanaf 01/06/2022 tot en met 30/07/2022 liggen start- en procesnota ter inzage in het Administratief Centrum van Diksmuide. Je kan deze documenten ook aan de rechterkant van deze pagina downloaden (een start- en procesnota + twee kaartenbundels).

Het betreft een procedure op Diksmuids grondgebied.

De provincie West-Vlaanderen en het Vlaams gewest worden tevens om advies gevraagd.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk zaterdag 30 juli 2022 via volgend e-mailadres: ruimtelijke.ordening@diksmuide.be.

Reageren kan ook per brief. Overhandig jouw brief tegen ontvangstbewijs of  verstuur de brief aangetekend naar het Administratief Centrum, Heernisse 6, 8600 Diksmuide.

Bij het indienen van inspraakreacties zal een onderscheid gemaakt worden tussen persoonsgegevens (zoals e-mailadres, naam, adres…) en de inhoud van de inspraakreactie zelf. De persoonsgegevens zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan echter wel opgenomen worden in publieke documenten.

Publiek participatiemoment

Er is ook een publiek participatiemoment voorzien op:

Maandag 13 juni 2022 doorlopend vanaf 18u00 tot en met 20u00 in OC De Kring, Keiemdorpstraat 87, 8600 Keiem.

Nieuwsoverzicht