naar inhoud
logo hoplr

Met Hoplr maken we van Diksmuide een Boterzachte Buurt

03 mrt
In maart 2020 deed Hoplr zijn intrede in Diksmuide. Dankzij het sociaal buurtnetwerk kom je in contact met mensen uit jouw buurt, waardoor je hen beter leert kennen of elkaar kan helpen.

Bovendien gebruikt het stadsbestuur het platform ook om inwoners te betrekken bij het beleid en om bevragingen te lanceren.

Lokaal dienstencentrum Ten Patershove maakt regelmatig gebruik van Hoplr. Een van hun kerntaken is immers het realiseren van buurtgerichte zorg. Onderzoek toont aan dat een veerkrachtige en zorgzame buurt er mee voor zorgt dat kwetsbare personen op een kwaliteitsvolle manier thuis kunnen blijven wonen. Niet enkel kwetsbare mensen hebben baat bij het creëren van zorgzame buurten. De aanwezigheid van een buurtnetwerk versterkt de verbondenheid tussen inwoners en vergroot het betrokkenheidsgevoel. Het project loopt over generaties heen en zorgt ervoor dat er heel wat variatie zit in de sociale interactie en in ’het kleine helpen’. Want wonen in een warme en zorgzame buurt waarin we onszelf kunnen zijn, waarin er voldoende ruimte is om elkaar te ontmoeten en waarin het kleine helpen vanzelfsprekend is, willen we dat niet allemaal?

Boterzachte Buurt

Ten Patershove maakte er haar missie van om van Diksmuide een Boterzachte Buurt te maken. Daarom zet het team kleinschalige initiatieven op die bijdragen tot verbondenheid, respect en verdraagzaamheid en die mensen aanzetten om ‘het kleine helpen’ te integreren in hun dagelijkse leven. Hoplr speelt daarbij een grote rol. Dankzij Hoplr vinden mensen niet alleen sneller de weg naar de activiteiten van het dienstencentrum, het gebruik van de tool verbindt buurtbewoners ook onderling.

Hoe gebruikt het dienstencentrum Hoplr?

In de eerste plaats is Hoplr een kanaal om mensen op de hoogte te brengen van de geplande activiteiten in hun dorp of in het lokaal dienstencentrum. Daarnaast vonden de medewerkers via Hoplr ook al meermaals een oplossing voor specifieke hulpvragen. Zo kregen ze bijvoorbeeld een melding van een oudere alleenstaande vrouw dat haar gordijnenroede was losgekomen. De vrouw kende niemand die het voor haar kon herstellen. Een oproep via Hoplr zorgde ervoor dat iemand uit haar buurt haar diezelfde dag nog kwam helpen.

Ook voor een vrouw die wegens langdurige ziekte haar honden niet kon uitlaten, vond het dienstencentrum via Hoplr iemand om die taak over te nemen. Het dienstencentrum is lang niet altijd een tussenpersoon in de zoektocht naar helpende handen. Buurtbewoners doen via de applicatie ook direct een beroep op elkaar voor kleine hulpvragen. Zo verschijnen er regelmatig berichten waarin mensen hulp vragen bij een zwaardere klus in de tuin, over een zoektocht naar een verloren voorwerp of waarin ze buren vragen om klein materiaal te lenen.

Hoplr is niet alleen nuttig voor het oplossen van concrete hulpvragen. Het dienstencentrum maakt ook regelmatig posts waarmee ze gebruikers willen stimuleren om zorgzaam te zijn voor elkaar. Deze berichten geven laagdrempelige suggesties om met elkaar in contact te komen. Zo verschijnen er posts om een kommetje soep te brengen naar thuiswerkende buren of om kinderen uit de buurt uit te nodigen om hun oprit op te fleuren met stoepkrijt. De vele positieve reacties bewijzen dat mensen zo’n berichten echt waarderen.

Buurtparticipatie

Ten slotte wordt de applicatie ook gebruikt om de bewoners van een dorp te betrekken bij de uitrol van een project in hun buurt. Zo werd er naar aanleiding van de inrichting van een dorpspunt in Pervijze via Hoplr een enquête verspreid om te polsen naar de specifieke noden en suggesties van bewoners. De resultaten van de bevraging vormden de basis voor de invulling van het dorpspunt. Vervolgens werden de bewoners via het platform op de hoogte gehouden van de evolutie van het project en werden ze uitgenodigd voor een brainstorm en voor de opening van het dorpspunt.

Lid worden van Hoplr?

Wie wil kan zich registreren op www.hoplr.com of door de app te downloaden in de App Store (Apple) of Play Store (Android). Registreren is heel eenvoudig. Je selecteert jouw buurt in Diksmuide, geeft je naam en e-mailadres door en je bent vertrokken. Meer info over het platform op www.diksmuide.be/product/3812/hoplr-het-digitale-buurtnetwerk.

Help je buren via Hoplr bij de nieuwe restafvalophaling

Vanaf maandag 4 april gaat de nieuwe regeling voor restafvalophaling van start. Tijdens de overgangsfase, die loopt tot en met 1 juli, kun je ook nog ‘oude’ restafvalzakken gebruiken. Nadien kun je ze niet meer gebruiken en krijg je via de stad enkel nog de resterende waarde van je rol in euro’s terug.  Sommigen zullen zakken te weinig hebben, anderen misschien te veel. Hoplr is ideaal om als buren elkaar te helpen door huisvuilzakken uit te wisselen of bij het buitenzetten van de restafvalcontainer.  

Nieuwsoverzicht