naar inhoud
Onderwijs thuis

Nieuwe regels voor testen en tracen binnen onderwijs

11 jan
Het nieuwe trimester zetten we in met een sterk aantrekkende golf van besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus. Het CLB bezorgde ons de richtlijnen voor testen en tracen binnen het onderwijs. Een overzicht.

Uit de cijfers ziet het CLB dat de besmettingen zich in tegenstelling tot voor de kerstvakantie nu ook duidelijk manifesteren in het middelbaar onderwijs. Omdat middelbare scholieren intussen vaak al langer dan 5 maanden geleden gevaccineerd werden en nog geen boosterprik kregen zien we doorbraakinfecties met de omikronvariant.

Algemeen blijft het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten met symptomen de zelfevaluatietool invullen, zo nodig thuisblijven en zich zo nodig laten testen.

Richtlijnen secundair onderwijs 

Omwille van de zeer hoge besmettelijkheid vragen we sinds 10 januari om elke nieuw positief geteste leerling of leerkracht te melden aan het CLB. Dus ook bij een eerste besmette leerling in de klas starten we nu de contact tracing op. Vanzelfsprekend blijft de toepassing van alle hygiënische maatregelen en het zo min mogelijk mengen van klasgroepen uitermate belangrijk. De quarantaineduur hangt af van de leeftijd én de vaccinatiestatus van de jongere. 

  • 12-17 jaar: Voor hoogrisicocontacten is geen quarantaine nodig bij volledige vaccinatie of herstelcertificaat. Voor niet- of onvolledig gevaccineerden geldt een quarantaine van 10 dagen. Deze kan ingekort worden waarbij men vanaf dag 7 terug naar school komt mits een dagelijkse zelftest.
  • Vanaf 18 jaar gelden de regels uit de brede maatschappij en is er een bijkomende uitzondering voor wie volledig, maar niet recent werd gevaccineerd. Dan geldt een quarantaine van 7 dagen en deze kan ingekort worden waarbij men vanaf dag 4 terug naar school komt mits een dagelijkse zelftest.

Richtlijnen basisonderwijs

Kleuters en lagereschoolkinderen worden - mits inachtneming van de richtlijnen - beschouwd als laagrisicocontacten. Voortaan geldt dat kinderen jonger dan 12 jaar met een hoogrisicocontact buiten de klas (bv. voetbalclub) hun quarantaine mogen verlaten om naar school te gaan. Daarbij dienen ze wel strikt alle hygiënische maatregelen te volgen. Dit geldt echter niet voor hoogrisicocontacten binnen het gezin.

Duur van de quarantaine

Hiervoor wordt gekeken naar de vaccinatiestatus van de ouder(s) en krijgt het kind het advies dat overeenstemt met het advies voor de (minst gevaccineerde) ouder. Het herstelcertificaat geldt in deze situatie niet. Elke situatie dient dus afzonderlijk te worden ingeschat. Het is niet aan de school of het CLB om de quarantaine te  bepalen of te controleren. Het CLB doet enkel de contactopsporing binnen de school.

  • bv. In geval een broer positief test en één van beide ouders nog niet geboosterd is en tweede vaccinatie langer dan 5 maanden geleden is, wordt dat 7 dagen met mogelijke terugkeer op dag 4 mits dagelijkse zelftest...
  • bv.  In geval een alleenstaande moeder positief test en dubbelgevaccineerd en geboosterd is, wordt de duur van deze quarantaine gelijk aan 0 dagen en mogen de kinderen jonger dan 12 jaar naar school.

Wanneer gaat een klas in quarantaine?

In geval van 4 leerlingen en/of leerkracht in één klas binnen één week positief testen, start de noodremprocedure en sluit de klas voor 5 dagen. Dit geldt niet voor leerlingen die beschikken over een herstelcertificaat, voor leerlingen die de voorafgaande 7 dagen niet aanwezig waren, of al in quarantaine zaten en wiens quarantaine afloopt. De duur van het  herstelcertificaat  bedraagt voortaan  150  dagen  i.p.v. 180  dagen  na  een  eerdere  infectie (link). Je leest de nieuwe richtlijnen eveneens bij de veelgestelde vragen op de site van Onderwijs (link). Alle meldingen kunnen gebeuren via het meldingsformulier op onze website (www.vrijclbwesthoek.be).

Nieuwsoverzicht