naar inhoud
straat huizen grasperkjes

Voetpaden worden 'groen'

15 nov
Op enkele goed uitgekozen locaties voetpaden ontharden, da’s alvast een van de acties die onze stad onderneemt in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2021-2030. Eind september ondertekende Diksmuide dit pact om vier ‘werven’ aan te pakken: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Stad zet verder in op ontharding in kader van Lokaal Energie- en Klimaatpact

‘Water is het nieuwe goud’, die leuze omschrijft het belang van regenwater. Om er werk van te maken, is het de bedoeling om tegen 2030 1 m² per inwoner te ontharden, of omgerekend bijna zo’n 17.000 m². Elke vierkante meter die niet verhard is, zorgt voor extra groen én waterinsijpeling. Om dat doel te realiseren, brengt de stad een aantal voetpaden in kaart die onthard kunnen worden. Nog dit najaar komen de eerste voetpaden aan bod. De inwoners van die bewuste straten worden persoonlijk op de hoogte gebracht. 

Doodlopende straten

In eerste instantie komen enkele doodlopende straten in woonwijken aan bod. Deze aanpak maakt ook onderdeel uit van het hemelwaterplan van de stad. Daarin staan een aantal mogelijkheden om regenwater beter en efficiënter op te vangen. Door te ontharden vermijden we dat een groot deel van het hemelwater snel wegvloeit en kan het trager de bodem insijpelen. Met de voetpaden die dit najaar nog onder handen worden genomen, zal er al zo’n 1.000 m² onthard zijn. 

Verharding maakt plaats voor gras

Het principe van een verhoogd voetpad met boordsteen blijft behouden, alleen maakt de verharding aan weerszijden van de doodlopende straat plaats voor gras. Bestaande vergunde opritten blijven wel verhard.

Het onderhoud van een verhard voetpad voor de deur is een taak van de bewoner, maar de nieuwe grasstroken gaan gewoon mee in de planning van het groenonderhoud. Het komt erop neer dat er tijdens het maaiseizoen ongeveer om de twee weken een ploeg langskomt om het gras af te rijden. Wie het liever nog wat korter heeft, mag gerust zelf tussendoor eens maaien.

Lijn doortrekken

Voetgangers kunnen nog steeds op het ‘groene’ voetpad of op de rijweg wandelen. De stad trekt hiermee de lijn door die al gehanteerd werd bij de realisatie van heel wat recentere wijken. Daar zijn in de doodlopende straten geen voetpaden meer en ligt in de verbindingswegen slechts aan één kant een verhard voetpad. De Vlaslaan, achter sportcomplex De Pluimen, met doodlopende zijstraten zoals de Tarwe-, Spelt- of Klaverstraat is daar zo’n voorbeeld van.

Lokaal Energie- en Klimaatpact? Ook jij kan ermee aan de slag!

Het stadsbestuur zet dit najaar de eerste stappen om de doelstellingen uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact te realiseren, maar kan dat uiteraard niet alleen. In de volgende editie van Diksmuide info geven we enkele concrete tips hoe je ook kan helpen om de werven mee tot een goed einde te brengen.Nieuwsoverzicht