naar inhoud
polderhalle

Polderhalle helemaal klaar voor verhuur

12 okt
Met Colours of Love en Kickstart@Polderhalle is het uitgaansleven in het stadscentrum helemaal terug van weggeweest. De Polderhalle, het tijdelijk alternatief tot de definitieve evenementenhal Boterhalle klaar is, is helemaal klaar voor gebruik. Wie dat wil kan de ruimte reserveren om te huren.

De Polderhalle bevindt zich in de industriezone Heernisse, Polderstraat 10. Het is een loods van 575 m² met een berging/koelcel van 145 m². De Polderhalle heeft een capaciteit van 1.000 personen (staand) of 350 personen (zittend).

Wie kan de Polderhalle huren?

Niet alleen lokale verenigingen kunnen de Polderhalle huren maar ook verenigingen van buiten Diksmuide, commerciële organisatoren en organisatoren van particuliere activiteiten. Benefietactiviteiten in het kader van de Noord-Zuidwerking en van Diksmuidse organisatoren ten voordele van Diksmuidse goede doelen of van erkende organisaties zijn gratis. Het spreekt voor zich dat de activiteiten géén discriminerend karakter mogen hebben.

Richtlijnen voor verhuur

Gebruikers moeten zich houden aan de bepalingen van het einduur. In de weekends mag er geen muziek zijn tussen 4 – 10 uur. In de week is dat tussen 2 - 10 uur. De gebruikers moeten burenhinder voorkomen en toezicht houden op het naleven van de goede orde. Het maximale geluidsniveau van 100 dB mag nooit worden overschreden. Voor activiteiten met een geluidsniveau hoger dan 85 dB moet het college van burgemeester en schepenen vooraf toelating geven. Belangrijk om weten is dat er maximum 12x per jaar en max. 2 keer in dezelfde maand een evenement met elektronisch versterkte muziek (fuif e.d.) mogen plaatsvinden. Het stadsbestuur stelt gratis een basispakket tafels en stoelen ter beschikking van de gebruikers van de Polderhalle.

Ik wil de Polderhalle huren

Je kunt de Polderhalle reserveren bij de dienst Cultuur. CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2, 8600 Diksmuide - 051 79 32 54 - zaalverhuur@diksmuide.be

Kostprijs huur Polderhalle

Deze prijzen zijn exclusief energiekosten.

Soort activiteit Verenigingen zonder winstgevend doel van Diksmuide Verenigingen zonder winstgevend doel van buiten Diksmuide Organisatoren van particuliere activiteiten Commerciële organisatoren
Fuiven en andere grootschalige activiteiten (concerten, events, beurzen…) 600 euro per dag inclusief 1 opbouwdag en afbouw voor 10 uur 1.200 euro per dag inclusief 1 opbouwdag en afbouw voor 10 uur nvt 3.000 euro
Fuiven en andere grootschalige activiteiten (concerten, events, beurzen…) 300 euro per extra opbouwdag 400 euro per extra opbouwdag   1.000 euro

per extra

opbouwdag

Eigen gecreëerde producties van amateur toneel – en muziekvoorstellingen 100 euro per voorstellingsdag (vier repetities, een opbouw- en afbraakdag per productie inbegrepen) 200 euro per voorstellingsdag (vier repetities, een opbouw- en afbraakdag per productie inbegrepen) nvt nvt
Eetfestijnen, kaartingen 100 euro per dag 200 euro per dag nvt nvt
Private/familiale feesten zoals babyborrels, recepties. Dit zijn feesten in familiale kring waarvoor geen reclame wordt gemaakt en deelnameprijs wordt gevraagd. nvt nvt 250 euro per dag nvt


CC KruispuntMeer info:

Maria Doolaeghestraat 2, Diksmuide

051 79 32 50

zaalverhuur@diksmuide.be  

Nieuwsoverzicht