naar inhoud
Brecht Carette

Centrum voor basiseducatie Ligo versterkt laaggeletterde inwoners

03 okt
Brecht Carette is al vier jaar educatief medewerker bij Ligo. Ligo, tot voor kort open-school, helpt laaggeletterde volwassenen hun basiscompetenties bij te schaven. “Taal komt bij de meest alledaagse aspecten van het leven kijken, het vormt de basis om mee te kunnen in de samenleving.”

1 op 7 Vlamingen is laaggeletterd en heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen of kan digitaal niet mee. Geletterdheid is essentieel om zelfstandig te kunnen functioneren in onze maatschappij.

Taboe

“Mensen kunnen goed wegsteken dat ze laaggeletterd zijn. “Oei, ik heb m’n bril niet mee”, of “Iemand anders doet dat wel voor mij” zijn klassieke smoesjes. Vroeger kon je laaggeletterdheid makkelijker wegsteken, nu is het veel moeilijker om onder de radar te blijven.”

“We proberen een veilige leeromgeving te creëren voor onze cursisten maar het is moeilijk om mensen tot hier te krijgen. Toegeven dat je moeite hebt met lezen of schrijven is niet eenvoudig. Niet alleen het taboe rond laaggeletterdheid zorgt voor een drempel, ook de uitgestrektheid van Diksmuide maakt het moeilijk om kwetsbare inwoners te bereiken. Die uitgestrektheid zorgt er ook voor dat mensen eenzamer zijn.”

Lesgeven

“Tijdens lessen starten we van nul. Een eerste computerles is letterlijk het leren aan- en uitzetten van de computer”, vertelt Brecht. “Het lesgeven verloopt heel wat trager dan in een gewone school, bovendien is het lesgeven ook veel functioneler. We gaan zoveel mogelijk naar buiten met de cursisten. Een collega ging onlangs met z’n groep naar de winkel om daar met apps als stocard (app die klantenkaarten bundelt) te leren werken.”

“Ik vind het lesgeven fantastisch, maar je moet tevreden kunnen zijn met kleine stappen en ‘foert’ kunnen zeggen als het eens niet lukt. Als lesgever moet je sociaal voelend zijn en een gezonde interesse hebben in mensen en hoe ze in het leven staan, anders loop je gegarandeerd met je kop tegen de muur.”

Armoede

Armoede en laaggeletterdheid zijn vaak gerelateerd, toch hangen beide niet per se samen. “We zijn geen hulpverleners, toch proberen we individuele noden te herkennen door te babbelen met de mensen. Is het nodig, dan zorgen we voor gepaste doorverwijzing naar hulporganisaties.”

Ligo

“In onze regio (Brugge-Oostende-Westhoek) werken 135 mensen en zien we jaarlijks zo’n 3.000 tot 4.000 cursisten. Sommigen zijn hier maar heel kort, andere cursisten komen jarenlang over de vloer. Of en hoeveel je betaalt voor een cursus hangt af van je financiële situatie, voor veel van onze cursisten zijn de lessen volledig gratis.”

Denk je dat Ligo iets voor jou of iemand uit je omgeving kan betekenen? Neem dan contact op via 051 50 09 69, info@ligo-regiobow.be of stap binnen in het centrum (Koning Albertstraat 18).

LIGO

  • Richt zich op volwassenen (18+) die laaggeletterd en/of laaggeschoold zijn
  • Opleidingen taal, rekenen, digitale toepassingen en algemene kennis en vaardigheden
  • Zit in het hart van ons stadscentrum in de Koning Albertstraat 18
Nieuwsoverzicht
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar