naar inhoud
euro briefjes

Een blik op de financiële gezondheid van onze stad

04 okt
Eind augustus keurde de gemeenteraad de jaarrekening 2020 van het lokaal bestuur goed. De jaarrekening geeft een overzicht van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van onze stad.

Of Diksmuide financieel gezond is meten we aan de hand van 2 criteria:

  • beschikbaar budgettair resultaat (‘wat zit in onze portemonnee eind 2020?’)
  • autofinancieringsmarge (‘kunnen we onze leningen terugbetalen met het overschot uit onze gewone werking?’)

Het beschikbaar budgettair resultaat van de stad is een stuk beter dan we hadden ingeschat, en wel met 1.306.489 euro. Dit positieve resultaat is er omdat we vooral in de gewone werking minder uitgaven hadden dan voorzien. Hierdoor is ook onze autofinancieringsmarge 995.802 euro beter dan we hadden gedacht.

Naast deze parameters om de financiële toestand van onze stad te meten, zijn ook nog heel wat andere cijfers beschikbaar die meer vertellen over het gevoerde (financiële) beleid in 2020. We geven je een overzicht van de opbrengsten, kosten, uitgegeven subsidies, belangrijkste investeringen en schulden.

Opbrengsten

In totaal registreerden we 38.160.000 euro opbrengsten in 2020. Als we die cijfers verder opsplitsen zijn dit de drie grootste inkomstenbronnen:

36 % fiscale ontvangsten (belastingen) (= € 13.500.000)

24 % werkingssubsidies (= € 9.200.000)

18 % opbrengsten uit de werking ( = € 7.000.000)

Kosten

In 2020 noteerden we 38.350.000 euro kosten. Die kosten vinden we voornamelijk hier terug: 

43% bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (= € 16.500.000)

18% afschrijvingen en waardeverminderingen (€ 6.800.000)

17% goederen en diensten, dit zijn de gewone werkingskosten (€ 6.500.000)

Toegekende subsidies

Het stadsbestuur verdeelde 5.000.000 euro subsidies in 2020.

34% gaat naar de politiezone (€ 1.725.000)

26% naar intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (€ 1.300.000, waarvan € 1.160.000 voor Farys is, de beheerder van ons sportcomplex)

17% naar de hulpverleningszone (€ 835.000)

16% aan andere begunstigden (€ 800.000)

7% aan de kerkfabrieken (€ 350.000)

Gerealiseerde investeringen 2020 (voornaamste)

In 2020 waren dit enkele van de belangrijkste investeringen die het stadsbestuur deed:

Plannen en studies (RUP’s, beheerplannen): € 32.000

Inrichting zolder stadhuis: € 151.400

Renovatie CC Kruispunt: € 232.200

Afwerking OC Woumen: € 446.150

Gemeenteschool Beerst: € 559.975

Afwerking recyclagepark: € 1.046.500

Zitbanken en bloembakken: € 43.500

Allerlei machines en uitrusting: € 102.250

Nieuwe wagens: € 263.000

Urnenbegraafplaats Lampernisse: € 742.350

Afrekeningen fietspaden Klerkenstraat en Pervijzestraat: € 631.850

Renovatie landelijke wegen: € 787.500

Renovatie en onderhoud voet- en wandelpaden: € 236.130

Omgeving Grote Markt: € 75.650

Fietssuggestiestroken Pluimstraat en Grauwe Broedersstraat: € 110.700

Afwerking Keiemdorpstraat en omgeving: € 285.150

Schulden

Op grafiek 1 (bij downloads) vind je een overzicht van de klassieke schulden van het stadsbestuur. Die schulden zijn de afgelopen 5 jaar constant gedaald.

In grafiek 2 (bij downloads) vind je een overzicht van de leasingschulden. Die schulden bestaan uit de schulden die het stadsbestuur betaalt aan Farys, voor de bouw van sportcomplex De Pluimen en aan Fluvius voor het overnemen van de openbare verlichting in onze stad in 2020. Beide schuldenposten bestaan nog maar vrij recent en hebben een belangrijke impact op het totale schuldenplaatje van de stad.

Nieuwsoverzicht
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar