naar inhoud

Openbaar onderzoek digitale atlas waterlopen

01 sep
Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuur van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Van waar komt die info precies?

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders,... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen geleverd om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Waarom dit openbaar onderzoek?

Het is mogelijk dat de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeenkomt met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Wat moet ik doen als ik een fout vaststel?

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan kan je terecht op deze website. Daar vind je een digitaal inspraakformulier terug. Je kan je schriftelijke opmerking ook indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Wat gebeurt er daarna met mijn opmerking?

Na afloop van het openbaar onderzoek bezorgen de CIW (Cöordinatie Integraal Waterbeleid) en de gemeenten de ontvangen opmerkingen en bezwaren aan de Vlaamse Milieu Maatschappij, die instaat voor de verwerking ervan, in overleg met de betrokken waterloopbeheerder.

De minister van Omgeving zal vervolgens de digitale atlas definitief goedkeuren. Op dat moment vervallen de oude analoge atlassen.

Nieuwsoverzicht
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar