naar inhoud
munten en papiergeld

Financiële ondersteuning bij schoolgaande kinderen

07 jul
Heb je financiële moeilijkheden maar heb je geen verhoogde tegemoetkoming/collectieve schuldenregeling? Ook dan bekijkt het Sociaal Huis wat ze voor jou kunnen doen.

Onderwijscheques

Onderwijscheques geven kwetsbare gezinnen een duwtje in de rug om schoolfacturen te kunnen betalen.

Is je kind gedomicilieerd in Diksmuide en heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming of ben je in collectieve schuldenregeling? Dan kan je een onderwijscheque aanvragen. Elk kind ontvangt een cheque. Vraag je cheque(s) vanaf 1 augustus aan via het Sociaal Huis.

  • peuter- en kleuteronderwijs: 40 euro;
  • lager onderwijs: 80 euro;
  • secundair onderwijs: 100 euro.

Heb je financiële moeilijkheden maar heb je geen verhoogde tegemoetkoming/collectieve schuldenregeling? Ook dan bekijkt het Sociaal Huis wat ze voor jou kunnen doen.

Studietoelage en schooltoeslag

Schooltoeslag (kleuter-, lager- of secundair onderwijs)

Je uitbetaler van het Groeipakket berekent automatisch of je in aanmerking komt voor de schooltoeslag, en betaalt de toeslag uit tussen september en december. Je hoef dus zelf niks te doen. Is je kind ouder dan 25 en volgt het buitengewoon onderwijs of HBO5 verpleegkunde, dan moet je wél een aanvraag doen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Sociaal Huis of met je uitbetaler van het Groeipakket.

Studietoelage (hoger onderwijs)

Omdat studiekosten hoog kunnen oplopen reikt de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage uit. Studenten kunnen de toelage zelf aanvragen via www.studietoelagen.be.

Of je in aanmerking komt hangt af van volgende voorwaarden:

  • Je bent Belg (onder bepaalde voorwaarden komen ook niet-Belgen in aanmerking);
  • Je inkomen valt onder een bepaalde grens;
  • Je volgt een erkende opleiding aan een erkende onderwijsinstelling en hebt voldoende studietoelagekrediet.

Meer informatie via www.studietoelagen.be of via je studentenvoorziening.

Sociaal Huis, IJzerheemplein 4, 051 793 793 of sociaal.huis@diksmuide.be

Nieuwsoverzicht