naar inhoud

Resultaten geurstudie Heernisse zijn gekend

01 jun
Naar aanleiding van een reeks geurklachten over het bedrijventerrein Heernisse in Diksmuide werd in opdracht van de omgevingsinspectie van het Vlaams Departement Omgeving tussen juni 2020 en maart 2021 een uitgebreide geurstudie uitgevoerd.

De resultaten tonen aan dat in de woonwijken de geurhinder soms als hinderlijk kan ervaren worden, maar dat die niet onaanvaardbaar is. Op het bedrijventerrein zelf kan de geurhinder voor andere bedrijven wel onaanvaardbaar zijn. Op basis van de resultaten zal de omgevingsinspectie twee bedrijven nl. Compovit Pro en WWT aanmanen om bijkomende maatregelen te nemen om de geurhinder te beperken.

Met de studie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologisch onderzoek (VITO), wenste het Vlaams Departement Omgeving een duidelijk beeld te krijgen van de omvang en de ernst van de geurhinder. Er werd zowel op het bedrijventerrein zelf als in de omliggende woonwijken op verschillende manieren onderzoek gedaan.

Uitgebreid onderzoek

Het onderzoek bestond uit verschillende onderdelen. Zo hielden 36 vrijwilligers uit de buurt van Heernisse een geurdagboek bij tussen 18 augustus en 18 november 2020. In het geurdagboek werd driemaal per dag genoteerd of er geur waar te nemen was en hoe intens die was. Op die manier werden 6772 waarnemingen gerapporteerd.

Daarnaast gingen geurexperten van VITO op twaalf verschillende dagen op pad om zogenaamde snuffelmetingen uit te voeren. Vanaf de zomer van 2020 tot het voorjaar van 2021 doorkruisten ze op twaalf dagen de straten in en rond het industriegebied en gingen ze na waar er geuren afkomstig van Heernisse waarneembaar waren. Bij elk van die metingen werd op een kaart aangeduid waar de geur van elk bedrijf kon geroken worden. Op basis van de snuffelmetingen werd een berekening gemaakt van de hoeveelheid geur die door de bedrijven uitgestoten wordt. Met die cijfers werd vervolgens voorspeld hoeveel geur waargenomen zal worden in het industriegebied en in de woonwijken rond Heernisse.

Onaanvaardbare geurhinder op het bedrijventerrein

De globale resultaten van de studie leren de omgevingsinspectie dat het mestcomposteringsbedrijf Compovit Pro geen permanente geurhinder veroorzaakt in de woonwijken. Soms zal er wel geur kunnen waargenomen worden die als hinderlijk ervaren wordt. Ter hoogte van de nabijgelegen bedrijven in het industriegebied kan echter wel onaanvaardbare geurhinder optreden. Om de geurhinder op het industrieterrein te verminderen, zal het bedrijf aangemaand worden om bijkomende maatregelen te nemen.

Ook afvalverwerker WWT (recent omgedoopt tot TWZ) zorgt niet voor een onaanvaardbare geurhinder in de woonwijken, al wordt ook hier niet uitgesloten dat ook die geur er soms waarneembaar is en dat die soms als hinderlijk ervaren wordt. Ter hoogte van enkele bedrijven dichtbij WWT kan de geurhinder wel onaanvaardbaar zijn. De omgevingsinspectie zal ook dit bedrijf aanmanen om bijkomende maatregelen te nemen.

De twee bedrijven moeten nu, in samenspraak met een geurdeskundige, maatregelen uitwerken om de geurhinder te beperken. De omgevingsinspectie van het Departement Omgeving volgt dit van dichtbij op.

Inzage in het rapport

In het kader van openbaarheid van bestuur ligt het rapport ter inzage in het Administratief Centrum, Heernisse 6 te Diksmuide.

Nieuwsoverzicht