naar inhoud
Stadsrekening 1693

Historische stadsrekeningen tussen 1403 en 1788 brengen stadsgeschiedenis nog meer in kaart

01 apr
Onze historische stadsrekeningen voor de periode 1403 tot 1788 staan online. Dit bericht kregen we door van het Algemeen Rijksarchief in Brussel. De stadsrekeningen omvatten 320 boeken van elk ruim honderd pagina’s. Dit is een heuglijk feit.

De historische stadsrekeningen geven ons vanuit een heel specifieke hoek zicht op de stadsgeschiedenis tussen 1403 en 1788. Onze stad verloor door de Eerste Wereldoorlog heel wat historische documenten over de stadsadministratie. Hierdoor was het moeilijk om lokaal een historische reconstructie te maken over het leven in het Ancien Régime. Tot die verdwenen documenten behoorden ook de algemene stadsrekeningen. Ze bleven decennialang gesloten maar brengen nu een nieuw licht op onze stadsgeschiedenis. We krijgen nu de kans om bepaalde historische feiten duidelijker en beter te onderzoeken en te interpreteren. Reizen naar het buitenland zit er door de coronamaatregelen voorlopig niet in, ons stadsarchief maakt met deze documenten toch een reis, al is dat wel in het verleden naar de Bourgondische tijd.

Inzicht in de toenmalige maatschappij

Stadsrekeningen vormen een belangrijke historische bron, niet alleen voor onze kennis van de stad, maar ook in breder verband voor de bestudering van allerlei aspecten van de maatschappij. Zo geven ze inzicht op de betrekkingen tussen steden onderling, op de evolutie van ambtelijke instellingen en op de sociale en economische verhoudingen.

320 algemene rekeningen van de stad Diksmuide

Het Algemeen Rijksarchief in Brussel deed de inspanning om de stadsrekeningen van tientallen Zuid-Nederlandse steden, bewaard in het archief van de Rekenkamers, te digitaliseren. Niet minder dan 10.723 stadsrekeningen zijn nu in digitale vorm beschikbaar. Waaronder 320 algemene rekeningen van de stad Diksmuide. We kunnen nu online-onderzoek doen in onze ‘eigen’ rekeningen vanaf 1403 tot 1788. Deze digitalisering door het Algemeen Rijksarchief vult een enorme leemte op.

Linken naar documenten

Wie een kijkje wil nemen kan klikken op volgende link http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws... Voor een overzicht van de stadsrekeningen in onze zoekrobot: https://search.arch.be/.../eadid/BE-A0510_000014_802355_DUT

 

Enkele originele exemplaren in het stadsarchief

In de afgelopen decennia mochten we onder andere uit Duitsland wel enkele originele exemplaren opnieuw ontvangen. We bewaren ze met de nodige zorg, sommige kregen ook een restauratiebeurt. Zo bewaren we in de eigen stadcollectie 9 originele stadsrekeningen uit de periode: 1411-1412, 1429-1430, 1675-1676, 1679-1680, 1682-1683, 1686-1687, 1693-1694, 1694-1695 en 1708-1709. Naast deze stadsrekeningen ontvingen we ook nog heel wat andere historische documenten van o.a. het burggraafschap Diksmuide en geestelijke- en caritatieve instellingen van onze stad. Daarnaast beschikken we ook over een uitgebreide en gerestaureerde oorkondecollectie waarvan het oudste stuk teruggaat tot 1115. 

Bericht Rijksarchief

“Mediëvisten en vroeg-modernisten, opgelet! De gedigitaliseerde stadsrekeningen van tientallen Zuid-Nederlandse steden, bewaard in het archief van de Rekenkamers in het Algemeen Rijksarchief, staan nu integraal online. Het gaat om steden in de graafschappen Vlaanderen, Henegouwen en Namen; de hertogdommen Brabant, Limburg en Luxemburg en de heerlijkheden Doornik en Mechelen. Nu Ieper, Dendermonde, Tielt, Torhout, Waasten, Watervliet, Wervik en Ieper zijn afgewerkt, zijn er alles bij elkaar niet minder dan 10.723 stadsrekeningen in digitale vorm beschikbaar!”

Nieuwsoverzicht