naar inhoud
CIW

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022- 2027

15 sep
Periode onderzoek: 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid van de Vlaamse overheid organiseert een openbaar onderzoek naar de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van het stroomgebied van de Schelde en de Maas. Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022 – 2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

Deze ontwerpplannen zijn te raadplegen op www.volvanwater.be of voor burgers die zelf geen toegang hebben tot het internet via een afspraak op de Dienst Ruimtelijke Ordening, Heernisse 6, 8600 Diksmuide.

Op de website www.volvanwater.be kunnen burgers via een zoekmodule opzoeken welke planonderdelen voor Diksmuide relevant zijn, de documenten inkijken en er opmerkingen op formuleren.

Ze vinden er ook een wegwijsfolder die hen door de plannen leidt en hen op weg helpt bij het indienen van een reactie.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijke opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 6 te Diksmuide.

Opmerkingen kunnen echter ook vóór 15 maart 2021 rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Dokter De Moorstraat 24-26 te 9300 Aalst bezorgd worden.

Nieuwsoverzicht